Cách chuyển tiền từ ví Coin98 sang sàn Binance

cách chuyển tiền từ ví coin98 về ví sàn binance

Hướng dẫn chuyển coin BNB từ ví Coin98 sang sàn Binance Mục đích chuyển coin/token từ ví Coin98 về sàn chủ yếu để rút về tiền Việt theo phương thức P2P, một số ít rút về ví sàn cho an toàn. Trong cả hai trường hợp, bạn cần lưu ý: coin/token chuyển về phải nằm trong danh sách các coin/token đang list trên sàn Binance. Chuyển tiền trong Crypto rất dễ bị mất do bất … Đọc thêm