Cách từ chối liên kết với Google Webmaster

Hướng dẫn từ chối backlink với Google Webmaster

Hướng dẫn từ chối backlink với Google Webmaster Disavow links hay còn gọi là từ chối liên kết là một công cụ trong Google Webmaster. Nó giúp các Webmaster từ chối liên kết hay backlink xấu hoặc ý đồ xấu Bankervn phát triển theo hướng content không cần backlink từ năm 2015 đến nay. Hầu hết backlink đến từ mạng xã hội. Thế nhưng có rất nhiều người lại cố tình bắn hàng ngàn backlink … Đọc thêm