Hồ sơ xin visa gồm những gì?

Hồ sơ xin visa

Mỗi loại visa thị thực của từng nước có quy định hồ sơ khác nhau. Từ đơn giản đến phức tạp. Trong nội dung bài viết, Bankervn liệt kê tất cả các loại giấy tờ trong một bộ hồ sơ xin visa. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đây là bài số 4  trong series Kiến thức cơ bản về Visa do Bankervn biên soạn để làm tài liệu … Đọc thêm