Nộp hồ sơ xin visa các nước ở đâu

Tổng lãnh sự quán Mỹ (Hoa Kỳ) tại TP.HCM

Tại bài trước, chúng ta đã nắm được các loại giấy tờ trong hồ sơ xin visa. Bài này sẽ nói về nơi nộp hồ sơ xin visa thị thực các nước. Với visa thị thực dán trên hộ chiếu, hồ sơ sẽ nộp trực tiếp tại Đại sứ quán / Tổng lãnh sự quán / Công ty được ủy quyền của chính phủ các nước. Với e-visa, hồ sơ sẽ nộp trực tuyến online. … Đọc thêm