Bản mẫu dịch phiếu lương sang tiếng Anh

Mẫu dịch phiếu lương sang tiếng anh 03

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch phiếu lương sang tiếng Anh. Thường sử dụng khi làm visa đi nước ngoài. Trường hợp nhận lương bằng tiền mặt, hồ sơ công việc thường yêu cầu hợp đồng lao động và phiếu lương 03 – 06 tháng gần nhất. Một số nước như khối Schengen, Anh, New Zealand, Canada… yêu cầu phiếu lương cần dịch sang tiếng anh Mẫu phiếu lương dịch sang tiếng Anh … Đọc thêm