Bản mẫu dịch quyết định nghỉ hưu sang tiếng Anh

Dịch Quyết định nghỉ hưu sang tiếng Anh

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch Quyết định nghỉ hưu sang tiếng Anh. Thường sử dụng khi xin visa hay làm thủ tục với cơ quan nước ngoài. Form này còn có các tên gọi khác như: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Mẫu Quyết định nghỉ hưu dịch sang tiếng Anh Mẫu được chia sẻ trên google drive. Để chỉnh sửa vui lòng tải về: … Đọc thêm