Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM Tên tiếng Anh: Consulate General of India Ho Chi Minh City Điện thoại: 02837442400 – Fax: 02837442405 | 6610 Số liên lạc khẩn cấp: 0917180776 Mr PanKaj Email: cons.hcm@mea.gov.in Giờ mở cửa: sáng 10:00 – 12:30 và chiều 15:30 – 16:30 Ngày làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày lễ Việt Nam và Ấn Độ Website: https://www.cgihcmc.gov.in/ Địa … Đọc thêm