KVAC1 – Trung tâm tiếp nhận visa Hàn Quốc cơ sở 1 TP.HCM

KVAC1 – Trung tâm tiếp nhận visa Hàn Quốc cơ sở 1 TP.HCM

Tại Sài Gòn, Hàn Quốc có 2 trung tâm tiếp nhận visa là KVAC1 và KVAC2. Mỗi trung tâm lại tiếp nhận một số loại visa khác nhau. Việc sử dụng mô hình thuê một công ty trung gian tiếp nhận và trả hồ sơ thị thực thực sự đã đem đến sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn dành cho người đang muốn xin visa đi Hàn Quốc. Thông tin chung Tên chính … Đọc thêm