Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ visa New Zealand

Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ visa New Zealand

Phòng xử lý hồ sơ Dịch vụ visa Bankervn xin chia sẻ bản mẫu Thư ủy quyền và Giấy ủy quyền nộp hồ sơ xin visa New Zealand. Mẫu này được sử dụng trong trường hợp đương đơn không trực tiếp đi nộp hộ chiếu. Mẫu thư ủy quyền nộp hộ chiếu Download mẫu: tải về > Tệp > Tải về tại góc trên bên trái màn hình Mẫu giấy ủy quyền nộp visa New Zealand Download … Đọc thêm