Tổng lãnh sự quán Ý tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM

Cộng hòa Italia là một trong nước châu Âu đầu tiên trong Cộng đồng kinh tế các nước châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với Việt Nam. Italy có một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, một trong số đó là Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ý Tên tiếng Anh: Consulate of the Republic of Italy … Đọc thêm