Tổng lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Vương Quốc Anh tại TP.HCM

Lãnh sự Anh tại TP.HCM là cơ quan ngoại giao quan trọng của Vương Quốc Anh tại Việt Nam. Đây là nơi thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Anh – Việt trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học – kỹ thuật… Thông tin chung Tên chính thức: Tổng lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen Tên tiếng Anh: Consulate General of … Đọc thêm