Visa Đức dành cho người có trình độ Đại học hoặc học Nghề

Visa Đức dành cho người có trình độ chuyên môn

Chính phủ Đức hết sức nghiêm túc và coi trọng người lao động nước ngoài. Đặc biệt là người có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo đại học hoặc đào tạo nghề. Là một đơn vị tiên phong tư vấn và cung cấp dịch vụ làm visa lao động dài hạn đi làm việc tại Đức, Bankervn xin gửi tới các bạn bài hướng dẫn thủ tục loại thị thực này ngay sau … Đọc thêm