Visa Đức dành cho mục đích tự kinh doanh

Visa Đức dành cho mục đích tự kinh doanh

Mỗi năm, có rất nhiều doanh nhân sang Đức để mở công ty, chi nhánh hoặc doanh nghiệp. Với mục đích này, Chính phủ Đức ưu tiên riêng một loại thị thực: Visa dành cho người nhập cảnh với mục đích tự kinh doanh. Đối tượng và đặc điểm visa Visa Đức dành cho người nhập cảnh với mục đích tự kinh doanh là loại thị thực quốc gia thuộc nhóm dài hạn (Type – … Đọc thêm