Lễ hội Dương Vật ở Nhật Bản sẽ tổ chức vào 04/2023

Lễ hội rước rương vật ở Nhật Bản

Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu. Lễ hội dương vật hay lễ hội rước dương vật là một trong những lễ hội độc đáo chỉ có ở Nhật Bản. Và không chỉ mới xuất hiện, lễ hội này đã diễn ra suốt hơn một nửa thế kỷ qua. Lễ hội rước rương vật ở Nhật Bản Lễ hội dương vật ở đâu Nhật Bản Vào mùa xuân, chủ nhật đầu tiên của tháng tư, hàng … Đọc thêm