Danh sách các huyện của tỉnh Đắk Lắk

Danh sách các huyện của tỉnh Đăk Lăk

Đắk Lắk có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 01 Thị xã, 13 Huyện Đắk Lắk là tỉnh đông đúc nhất Tây Nguyên. Với tổng diện tích là 13.030,50 km², xếp thứ 4 toàn quốc. Dân số khoảng 1.869.322 người, xếp thứ 10 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh được chia thành 15 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 13 huyện. Danh sách … Đọc thêm