Tỉnh Thanh Hoá có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hoá có bao nhiêu huyện 0 02 Thành phố, 02 Thị xã và 23 Huyện Thanh Hoá là cửa ngõ phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 11.114,70 km², xếp thứ 5 toàn quốc. Dân số 3.640.128 người, xếp thứ 3 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 27 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, … Đọc thêm