Cập nhật chương trình Airdrop token USM cho holder Metamon

Bài này được dịch từ bài USM Metamon Airdrop Updates. Đăng trên medium Radio Caca ngày 22/12/2021

The Universal Metaverse - bản beta

Để tham gia airdrop, đầu tiên bạn cần giữ Metamon trong game từ 13 giờ ngày 12/12/21 đến 13 giờ ngày 11/01/22. Chương trình Airdrop USM cho holder Metamon được xác định bởi hai ảnh chụp: 

  • Ảnh chụp đầu tiên: 13 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021
  • Ảnh chụp thứ hai: 13 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022

Quy tắc Airdrop

  • Cùng một Metamon phải thuộc cùng một tài khoản trong cả hai ảnh chụp
  • Số lượng USM airdrop được xác định dựa trên Level, độ hiếm của Metamon trong lần chụp thứ hai
  • Token USM được airdrop sẽ bị khóa và được mở khóa từng phần theo lịch trình
  • Trong thời gian token USM bị khóa, nếu rút Metamon khỏi tài khoản game sẽ bị mất số token USM chưa mở khóa của Metamon đó

Quản lý token USM airdrop

Trong giao diện Metamon, sẽ hiển thị tổng USM được airdrop. Trong đó, có số dư đã mở khóa, số dư bị khóa và lịch trình mở khóa

Lịch trình mở khóa

Token USM airdrop mở khóa từng phần bắt đầu từ 1 giờ ngày 11/07/2022. Cứ sau 1 tháng lại mở khóa một phần theo công thức sau: R = S/(12-N). Trong đó R là số lượng USM được mở khóa, S là số lượng USM bị khóa, N là số lần đã mở khóa bắt đầu từ 0. Bankervn minh họa bằng bảng sau, giả sử số lượng token bị khóa là 1000

Lượng token đã mở khóa sẽ được chuyển vào Game Assets > Others. Bạn có thể rút token đã mở khóa bất cứ lúc nào

Stake Metamon lấy Land

Hiện tại, vì lý do kỹ thuật, chương trình stake Metamon lấy Land chưa thể triển khai. Để xử lý, chúng tôi cần có thời gian. Thời gian xử lý có thể kéo dài đến tháng 2/2022

Stake Egg lấy Land

Đang xử lý, chưa triển khai. Vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo

USM từ đập trứng

Token u-USM từ đập trứng sẽ được rút từ ngày 14/03/2022

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: