Bảng phí visa và hợp thức hóa lãnh sự Hungary

Bảng lệ phí của tổng lãnh sự quán Hungary cập nhật ngày 05/06/2023. Bao gồm phí làm các loại visa A, C, D, phí hợp thức hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự. Trường hợp cần tư vấn dịch vụ visa Hungary tham khảo tại đây.

Bà Szojka Éva Szilvia - Tổng lãnh sự Hungary

Lệ phí xét duyệt các loại visa Hungary

Dịch vụPhí (VND)
Lệ phí visa A2.050.000
Lệ phí visa C ngắn hạn: không quá 90 ngày lưu trú2.050.000
Lệ phí visa C ngắn hạn: trẻ em 6 – <12 tuổi1.050.000
Lệ phí visa C ngắn hạn: trẻ em dưới 6 tuổi0
Lệ phí visa D (bổ sung)2.300.000
Lệ phí visa D cho công dân nước sở tại2.800.000
Lệ phí visa D cho đoàn ngoại giao0
Lệ phí visa D cho người không phải công dân nước sở tại2.800.000
Lệ phí visa D dài hạn, quá 90 ngày2.800.000
Lệ phí visa D lao động thời vụ1.050.000
Lệ phí visa D thẻ xanh EU2.800.000
Lệ phí visa D working holiday scheme2.800.000
Lệ phí visa D: gia hạn phép định cư quốc gia1.550.000
Xem xét lại (visa)4.050.000
Chứng thực (bản dịch sang tiếng Hungary)550.000
Chứng thực (bản dịch từ tiếng Hungary)800.000
Chứng thực (bản sao mang đến)400.000
Chứng thực (các chứng thực lãnh sự khác)800.000
Chứng thực (chữ kí của cá nhân)800.000
Chứng thực (chứng thực việc đăng kí thành lập công ty)1.050.000
Chứng thực (dịch thuật sang tiếng Hungary)900.000
Chứng thực (dịch thuật từ tiếng Hungary)1.150.000
Chứng thực (sao y)550.000
Hợp pháp hóa lãnh sự (cơ quan đại diện ngoại giao)650.000
Hợp pháp hóa lãnh sự (tại Bộ ngoại giao Hungary)550.000
Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: