Bảo mật Thông tin Khách hàng

Thông tin Khách hàng được hiểu là

Khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Bankervn, bạn sẽ chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều thông tin cá nhân và hồ sơ bao gồm: hồ sơ nhân thân, tài chính, tài sản, mối quan hệ… Trong phạm vi chính sách này, tất cả thông tin và hồ sơ đó được gọi là “Thông tin cá nhân” hay “Thông tin Khách hàng”.

Bankervn cam kết

Bankervn cam kết tuyệt đối bảo mật Thông tin Khách hàng do bạn cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin cá nhân do bạn tự nguyện chia sẻ với bên thứ ba khác. 

Các trường hợp Bankervn chia sẻ Thông tin Khách hàng

Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Khách hàng với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Bankervn ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn

Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng ra bên ngoài. Ví dụ nhằm mục đích quảng cáo, Bankervn có thể sử dụng các thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào. Trường hợp các thông tin chia sẻ không có bất kỳ thông tin cá nhân nào, Bankervn sẽ không cần sự đồng ý của bạn.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý và thực hiện dịch vụ. Điều này nằm trong các gói Dịch vụ mà bạn sử dụng. Và đây là một số ví dụ:

  • Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, Trung tâm tiếp nhận thị thực, Trung tâm tiếp nhận visa, IMM các nước… để khai đơn, đặt lịch hẹn, nộp hồ sơ, trao đổi các phản hồi và nhận kết quả visa.
  • UBND các cấp, văn phòng công chứng: để sao y, công chứng, chứng thực.
  • Công ty bảo hiểm: để mua bảo hiểm du lịch.
  • Ngân hàng: để mở sổ tiết kiệm, xác nhận số dư.
  • Đối tác nước ngoài: để lấy thư mời.

Vì lý do pháp lý

Bankervn sẽ chia sẻ thông tin khách hàng ra bên ngoài nếu có yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Hoặc khi chúng tôi thực sự tin rằng việc chia sẻ thông tin như vậy là cần thiết để tuân thủ Pháp luật Việt Nam.