Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bà Rịa Vũng Tàu có bao nhiêu huyện

02 Thành phố, 01 Thị xã, 05 Huyện
0

Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có diện tích nhỏ nhất và dân số áp chót của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có tổng diện tích là 1.980,80 km², xếp thứ 50 toàn quốc. Dân số 1.148.313 người, xếp thứ 38 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 08 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được chia thành 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. Trong đó, huyện Xuyên Mộc có diện tích lớn nhất và thành phố Vũng Tàu có dân số đông nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Vũng Tàu420.860
2Thị xã Phú Mỹ207.688
3Thành phố Bà Rịa205.192
4Huyện Xuyên Mộc162.356
5Huyện Châu Đức143.306
6Huyện Long Điền140.485
7Huyện Đất Đỏ76.659
8Huyện Côn Đảo8.360

Bản đồ các huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bản đồ các huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Dưới 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bà Rịa Vũng Tàu có tổng cộng 82 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.

Các phường xã của thành phố Bà Rịa

Thành phố Bà Rịa được thành lập vào năm 2012, có diện tích 91,5 km2 và dân số 205.192 người. Bao gồm 8 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Kim Dinh
 2. Phường Long Hương
 3. Phường Long Tâm
 4. Phường Long Toàn
 5. Phường Phước Hiệp
 6. Phường Phước Hưng
 7. Phường Phước Nguyên
 8. Phường Phước Trung
 9. Xã Hòa Long
 10. Xã Long Phước
 11. Xã Tân Hưng

Các phường xã của thành phố Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu được thành lập vào năm 1991, có diện tích 141,1 km2 và dân số 420.860 người. Bao gồm 16 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 7
 7. Phường 8
 8. Phường 9
 9. Phường 10
 10. Phường 11
 11. Phường 12
 12. Phường Thắng Nhất
 13. Phường Thắng Nhì
 14. Phường Thắng Tam
 15. Phường Nguyễn An Ninh
 16. Phường Rạch Dừa
 17. Xã Long Sơn

Các phường xã của thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ được thành lập vào năm 2018, có diện tích 333,84 km2 và dân số 207.688 người. Bao gồm 5 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hắc Dịch
 2. Phường Mỹ Xuân
 3. Phường Phú Mỹ
 4. Phường Phước Hòa
 5. Phường Tân Phước
 6. Xã Châu Pha
 7. Xã Sông Xoài
 8. Xã Tân Hải
 9. Xã Tân Hòa
 10. Xã Tóc Tiên

Các phường xã của huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức được thành lập vào năm 1994, có diện tích 422,6 km2 và dân số 143.306 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngãi Giao
 2. Xã Bàu Chinh
 3. Xã Bình Ba
 4. Xã Bình Giã
 5. Xã Bình Trung
 6. Xã Cù Bị
 7. Xã Đá Bạc
 8. Xã Kim Long
 9. Xã Láng Lớn
 10. Xã Nghĩa Thành
 11. Xã Quảng Thành
 12. Xã Sơn Bình
 13. Xã Suối Nghệ
 14. Xã Suối Rao
 15. Xã Xà Bang
 16. Xã Xuân Sơn

Các phường xã của huyện Côn Đảo

Huyện Côn Đảo được thành lập vào năm 1991, có diện tích 76 km2 và dân số 8.360 người và không phân chia phường xã.

Các phường xã của huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ được thành lập vào năm 2003, có diện tích 189,6 km2 và dân số 76.659 người. Bao gồm 2 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đất Đỏ
 2. Thị trấn Phước Hải
 3. Xã Láng Dài
 4. Xã Lộc An
 5. Xã Long Mỹ
 6. Xã Long Tân
 7. Xã Phước Hội
 8. Xã Phước Long Thọ

Các phường xã của huyện Long Điền

Huyện Long Điền được thành lập vào năm 2003, có diện tích 77 km2 và dân số 140.485 người. Bao gồm 2 thị trấn và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Long Điền
 2. Thị trấn Long Hải
 3. Xã An Ngãi
 4. Xã An Nhứt
 5. Xã Phước Hưng
 6. Xã Phước Tỉnh
 7. Xã Tam Phước

Các phường xã của huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc được thành lập vào năm 1976, có diện tích 640,9 km2 và dân số 162.356 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phước Bửu
 2. Xã Bàu Lâm
 3. Xã Bình Châu
 4. Xã Bông Trang
 5. Xã Bưng Riềng
 6. Xã Hòa Bình
 7. Xã Hòa Hiệp
 8. Xã Hòa Hội
 9. Xã Hòa Hưng
 10. Xã Phước Tân
 11. Xã Tân Lâm
 12. Xã Phước Thuận
 13. Xã Xuyên Mộc

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bà Rịa Vũng Tàu được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: