Tỉnh Bình Định có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bình Định có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 02 Thị xã, 08 Huyện

Bình Định là tỉnh nằm ở trung tâm của vùng Nam Trung Bộ. Với tổng diện tích là 6.066,20 km², xếp thứ 22 toàn quốc. Dân số 1.486.918 người, xếp thứ 20 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 11 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Trong đó, huyện Hoài Ân có diện tích lớn nhất và thị xã Hoài Nhơn có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thị xã Hoài Nhơn307.995
2Thành phố Quy Nhơn290.053
3Thị xã An Nhơn275.709
4Huyện Tuy Phước235.191
5Huyện Phù Cát213.440
6Huyện Phù Mỹ206.563
7Huyện Tây Sơn195.968
8Huyện An Lão87.837
9Huyện Hoài Ân85.700
10Huyện Vĩnh Thạnh80.587
11Huyện Văn Canh28.935

Bản đồ các huyện của tỉnh Bình Định

Bản đồ các huyện Bình Định mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Bình Định

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bình Định. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Định

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bình Định

Dưới 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bình Định có tổng cộng 159 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 32 phường, 11 thị trấn và 116 xã.

Các phường xã của thành phố Quy Nhơn

Thành phố Quy Nhơn được thành lập vào năm 2010, có diện tích 486,1 km2 và dân 16 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bùi Thị Xuân
 2. Phường Đống Đa
 3. Phường Ghềnh Ráng
 4. Phường Hải Cảng
 5. Phường Lê Hồng Phong
 6. Phường Lê Lợi
 7. Phường Lý Thường Kiệt
 8. Phường Ngô Mây
 9. Phường Nguyễn Văn Cừ
 10. Phường Nhơn Bình
 11. Phường Nhơn Phú
 12. Phường Quang Trung
 13. Phường Thị Nại
 14. Phường Trần Hưng Đạo
 15. Phường Trần Phú
 16. Phường Trần Quang Diệu 
 17. Xã Nhơn Châu
 18. Xã Nhơn Hải
 19. Xã Nhơn Hội
 20. Xã Nhơn Lý
 21. Xã Phước Mỹ

Các phường xã của thị xã An Nhơn

Thị xã An Nhơn được thành lập vào năm 2021, có diện tích 244,5 km2 và dân số 275.709 người. Bao gồm 5 phường và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình Định
 2. Phường Đập Đá
 3. Phường Nhơn Hòa
 4. Phường Nhơn Hưng
 5. Phường Nhơn Thành 
 6. Xã Nhơn An
 7. Xã Nhơn Hạnh
 8. Xã Nhơn Hậu
 9. Xã Nhơn Khánh
 10. Xã Nhơn Lộc
 11. Xã Nhơn Mỹ
 12. Xã Nhơn Phong
 13. Xã Nhơn Phúc
 14. Xã Nhơn Tân
 15. Xã Nhơn Thọ

Các phường xã của thị xã Hoài Nhơn

Thị xã Hoài Nhơn được thành lập vào năm 2002, có diện tích 420,8 km2 và dân số 307.995 người. Bao gồm 11 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bồng Sơn
 2. Phường Hoài Đức
 3. Phường Hoài Hảo
 4. Phường Hoài Hương
 5. Phường Hoài Tân
 6. Phường Hoài Thanh
 7. Phường Hoài Thanh Tây
 8. Phường Hoài Xuân
 9. Phường Tam Quan
 10. Phường Tam Quan Bắc
 11. Phường Tam Quan Nam 
 12. Xã Hoài Châu
 13. Xã Hoài Châu Bắc
 14. Xã Hoài Hải
 15. Xã Hoài Mỹ
 16. Xã Hoài Phú
 17. Xã Hoài Sơn

Các phường xã của huyện An Lão

Huyện An Lão được thành lập vào năm 1981, có diện tích 696,9 km2 và dân số 87.837 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn An Lão
 2. Xã An Dũng
 3. Xã An Hòa
 4. Xã An Hưng
 5. Xã An Nghĩa
 6. Xã An Quang
 7. Xã An Tân
 8. Xã An Toàn
 9. Xã An Trung
 10. Xã An Vinh

Các phường xã của huyện Hoài Ân

Huyện Hoài Ân được thành lập vào năm 1981, có diện tích 753,2 km2 và dân số 85.700 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tăng Bạt Hổ
 2. Xã Ân Đức
 3. Xã Ân Hảo Đông
 4. Xã Ân Hảo Tây
 5. Xã Ân Hữu
 6. Xã Ân Mỹ
 7. Xã Ân Nghĩa
 8. Xã Ân Phong
 9. Xã Ân Sơn
 10. Xã Ân Thạnh
 11. Xã Ân Tín
 12. Xã Ân Tường Đông
 13. Xã Ân Tường Tây
 14. Xã Bok Tới
 15. Xã Dak Mang

Các phường xã của huyện Phù Cát

Huyện Phù Cát được thành lập vào năm 1832, có diện tích 680,7 km2 và dân số 213.440 người. Bao gồm 2 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngô Mây
 2. Thị trấn Cát Tiến
 3. Xã Cát Chánh
 4. Xã Cát Hải
 5. Xã Cát Hanh
 6. Xã Cát Hiệp
 7. Xã Cát Hưng
 8. Xã Cát Khánh
 9. Xã Cát Lâm
 10. Xã Cát Minh
 11. Xã Cát Nhơn
 12. Xã Cát Sơn
 13. Xã Cát Tài
 14. Xã Cát Tân
 15. Xã Cát Thắng
 16. Xã Cát Thành
 17. Xã Cát Trinh
 18. Xã Cát Tường

Các phường xã của huyện Phú Mỹ

Huyện Phú Mỹ được thành lập vào năm 1939, có diện tích 555,9 km2 và dân số 206.563 người. Bao gồm 2 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Mỹ
 2. Thị trấn Bình Dương
 3. Xã Mỹ Cát
 4. Xã Mỹ Chánh
 5. Xã Mỹ Chánh Tây
 6. Xã Mỹ Châu
 7. Xã Mỹ Đức
 8. Xã Mỹ Hiệp
 9. Xã Mỹ Hòa
 10. Xã Mỹ Lộc
 11. Xã Mỹ Lợi
 12. Xã Mỹ An
 13. Xã Mỹ Phong
 14. Xã Mỹ Quang
 15. Xã Mỹ Tài
 16. Xã Mỹ Thắng
 17. Xã Mỹ Thành
 18. Xã Mỹ Thọ 
 19. Xã Mỹ Trinh

Các phường xã của huyện Tây Sơn

Huyện Tây Sơn được thành lập vào năm 1975, có diện tích 692,2 km2 và dân số 195.968 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Phong
 2. Xã Bình Hòa
 3. Xã Bình Nghi
 4. Xã Bình Thành
 5. Xã Bình Tường
 6. Xã Bình Tân
 7. Xã Bình Thuận
 8. Xã Tây An
 9. Xã Tây Bình
 10. Xã Tây Giang
 11. Xã Tây Phú
 12. Xã Tây Thuận
 13. Xã Tây Vinh
 14. Xã Tây Xuân
 15. Xã Vĩnh An

Các phường xã của huyện Tuy Phước

Huyện Tuy Phước được thành lập vào năm 1981, có diện tích 219,9 km2 và dân số 235.191 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tuy Phước
 2. Thị trấn Diêu Trì
 3. Xã Phước An
 4. Xã Phước Hiệp
 5. Xã Phước Hòa
 6. Xã Phước Hưng
 7. Xã Phước Lộc
 8. Xã Phước Nghĩa
 9. Xã Phước Quang
 10. Xã Phước Sơn
 11. Xã Phước Thắng
 12. Xã Phước Thành
 13. Xã Phước Thuận

Các phường xã của huyện Vân Canh

Huyện Vân Canh được thành lập vào năm 1981, có diện tích 804,2 km2 và dân số 28.935 người. Bao gồm 2 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vân Canh
 2. Xã Canh Hiển
 3. Xã Canh Hiệp
 4. Xã Canh Hòa
 5. Xã Canh Liên
 6. Xã Canh Thuận
 7. Xã Canh Vinh

Các phường xã của huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh được thành lập vào năm 1982, có diện tích 716,9 km2 và dân số 80.587 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Thạnh
 2. Xã Vĩnh Hảo
 3. Xã Vĩnh Hiệp
 4. Xã Vĩnh Hòa
 5. Xã Vĩnh Kim
 6. Xã Vĩnh Quang
 7. Xã Vĩnh Sơn
 8. Xã Vĩnh Thịnh
 9. Xã Vĩnh Thuận

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bình Định tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: