Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Vĩnh Long có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 01 Thị xã, 06 Huyện
0

Vĩnh Long là tỉnh trung tâm của châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 1.475,00 km², xếp thứ 56 toàn quốc. Dân số 1.022.791 người, xếp thứ 41 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 08 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long được chia thành 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Trong đó, huyện Vũng Liêm có diện tích lớn nhất và thành phố Vĩnh Long có đông dân số nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Vĩnh Long200.120
2Huyện Vũng Liêm170.263
3Huyện Long Hồ160.537
4Huyện Tam Bình157.178
5Huyện Trà Ôn145.455
6Thị xã Bình Minh104.317
7Huyện Mang Thít103.573
8Huyện Bình Tân93.758

Bản đồ các huyện của tỉnh Vĩnh Long

Bản đồ các huyện của tỉnh Vĩnh Long mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Vĩnh Long

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Vĩnh Long. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh Long

Danh sách các phường, xã của tỉnh Vĩnh Long

Dưới 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Vĩnh Long có tổng cộng 107 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 14 phường, 6 thị trấn và 87 xã.

Các phường xã của thành phố Vĩnh Long

Thành phố Vĩnh Long được thành lập vào năm 2009, có diện tích 48,01 km2 và dân số 200.120 người. Bao gồm 11 phường, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 7
 7. Phường 8
 8. Phường Tân Hoà
 9. Phường Tân Hội
 10. Phường Tân Ngãi
 11. Phường Trường An

Các phường xã của thị xã Bình Minh

Thị xã Bình Minh được thành lập vào năm 2012, có diện tích 93,62 km2 và dân số 104.317 người. Bao gồm 3 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Cái Vồn
 2. Phường Đông Thuận
 3. Phường Thành Phước
 4. Xã Đông Bình
 5. Xã Đông Thành
 6. Xã Đông Thạnh
 7. Xã Mỹ Hòa
 8. Xã Thuận An

Các phường xã của huyện Bình Tân

Huyện Bình Tân được thành lập vào năm 2007, có diện tích 93.758 km2 và dân số 154.607 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Quới
 2. Xã Mỹ Thuận
 3. Xã Nguyễn Văn Thảnh
 4. Xã Tân An Thạnh
 5. Xã Tân Bình
 6. Xã Tân Hưng
 7. Xã Tân Lược
 8. Xã Tân Thành
 9. Xã Thành Lợi
 10. Xã Thành Trung

Các phường xã của huyện Long Hồ

Huyện Long Hồ được thành lập vào năm 1977, có diện tích 196,59 km2 và dân số 160.537 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Long Hồ
 2. Xã An Bình
 3. Xã Bình Hoà Phước
 4. Xã Đồng Phú
 5. Xã Hoà Ninh
 6. Xã Hoà Phú
 7. Xã Lộc Hoà
 8. Xã Long An
 9. Xã Long Phước
 10. Xã Phú Đức
 11. Xã Phước Hậu
 12. Xã Tân Hạnh
 13. Xã Thanh Đức
 14. Xã Thạnh Quới
 15. Xã Phú Quới

Các phường xã của huyện Mang Thít

Huyện Mang Thít được thành lập vào năm 1981, có diện tích 160 km2 và dân số 103.573 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cái Nhum
 2. Xã An Phước
 3. Xã Bình Phước
 4. Xã Chánh An
 5. Xã Hòa Tịnh
 6. Xã Long Mỹ
 7. Xã Mỹ An
 8. Xã Mỹ Phước
 9. Xã Nhơn Phú
 10. Xã Tân An Hội
 11. Xã Tân Long
 12. Xã Tân Long Hội

Các phường xã của huyện Tam Bình

Huyện Tam Bình được thành lập vào năm 1916, có diện tích 290,59 km2 và dân số 157.178 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tam Bình
 2. Xã Bình Ninh
 3. Xã Hậu Lộc
 4. Xã Hòa Hiệp
 5. Xã Hòa Lộc
 6. Xã Hòa Thạnh
 7. Xã Loan Mỹ
 8. Xã Long Phú
 9. Xã Mỹ Lộc
 10. Xã Mỹ Thạnh Trung
 11. Xã Ngãi Tứ
 12. Xã Phú Lộc
 13. Xã Phú Thịnh
 14. Xã Song Phú
 15. Xã Tân Lộc
 16. Xã Tân Phú
 17. Xã Tường Lộc

Các phường xã của huyện Trà Ôn

Huyện Trà Ôn được thành lập vào năm 1981, có diện tích 267,51 km2 và dân số 145.455 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trà Ôn
 2. Xã Hoà Bình
 3. Xã Hựu Thành
 4. Xã Lục Sĩ Thành
 5. Xã Nhơn Bình
 6. Xã Phú Thành
 7. Xã Tân Mỹ
 8. Xã Thiện Mỹ
 9. Xã Thới Hoà
 10. Xã Thuận Thới
 11. Xã Tích Thiện
 12. Xã Trà Côn
 13. Xã Vĩnh Xuân
 14. Xã Xuân Hiệp

Các phường xã của huyện Vũng Liêm

Huyện Vũng Liêm được thành lập vào năm 1908, có diện tích 309,73 km2 và dân số 170.263 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vũng Liêm
 2. Xã Hiếu Nghĩa
 3. Xã Hiếu Nhơn
 4. Xã Hiếu Phụng
 5. Xã Hiếu Thành
 6. Xã Hiếu Thuận
 7. Xã Quới An
 8. Xã Quới Thiện
 9. Xã Tân An Luông
 10. Xã Tân Quới Trung
 11. Xã Thanh Bình
 12. Xã Trung An
 13. Xã Trung Chánh
 14. Xã Trung Hiệp
 15. Xã Trung Hiếu
 16. Xã Trung Ngãi
 17. Xã Trung Nghĩa
 18. Xã Trung Thành
 19. Xã Trung Thành Đông
 20. Xã Trung Thành Tây

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Vĩnh Long được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: