Danh sách các huyện Đăk Nông

ĐẮK NÔNG CÓ BAO NHIÊU HUYỆN

0
7 huyện, 1 thành phố

Đăk Nông là tỉnh có mật độ dân số thấp nhất cả nước chỉ 96 người/km². Với có diện tích tự nhiên là 650.927 ha, tổng dân số 625.822 người. Về mặt hành chính, tỉnh chia làm 01 thành phố và 07 huyện trực thuộc.

Danh sách các Huyện Đắk Nông

STTThành phố/HuyệnDân sốPhường xã
1Thành phố Gia Nghĩa85.0826 phường, 2 xã
2Huyện Cư Jút100.9861 thị trấn, 7 xã
3Huyện Đắk Glong63.2037 xã
4Huyện Đắk Mil106.21 thị trấn, 9 xã
5Huyện Đắk Rlấp88.329 1 thị trấn, 10 xã
6Huyện Đắk Song79.4821 thị trấn, 8 xã
7Huyện Krông Nô76.816 1 thị trấn, 11 xã
8Huyện Tuy Đức52.3036 xã

 

Bản đồ các Huyện của Tỉnh Đắk Nông

Đăk Nông tiếp giáp Campuchia, các tỉnh Đăk Lăk, Bình Phước và Lâm Đồng. Xem thêm: Bản đồ Đăk Nông, bản đồ các huyện Đăk Nông

ban do cac huyen cua dak nong.jpg

Danh sách phường, xã của tỉnh Đăk Nông

Tỉnh hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện. Bao gồm 1 thành phố và 7 huyện. Dưới cấp huyện có 71 đơn vị hành chính cấp phường xã.  Bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

 1. Phường Nghĩa Đức
 2. Phường Nghĩa Phú
 3. Phường Nghĩa Tân
 4. Phường Nghĩa Thành
 5. Phường Nghĩa Trung
 6. Phường Quảng Thành
 7. Xã Đắk Nia
 8. Xã Đăk R’Moan
 1. Thị trấn Ea T’Ling
 2. Xã Cư Knia
 3. Xã Đắk DRông
 4. Xã Đắk Wil
 5. Xã Ea Pô
 6. Xã Nam Dong
 7. Xã Tâm Thắng
 8. Xã Trúc Sơn
 1. Xã Đắk Hà
 2. Xã Đắk Plao
 3. Xã Đắk R’Măng
 4. Xã Đắk Som
 5. Xã Quảng Hoà
 6. Xã Quảng Khê
 7. Xã Quảng Sơn
 1. Thị trấn Đắk Mil
 2. Xã Đắk Gằn
 3. Xã Đắk Lao
 4. Xã Đắk N’Drót
 5. Xã Đắk R’La
 6. Xã Đắk Sắk
 7. Xã Đức Mạnh
 8. Xã Đức Minh
 9. Xã Long Sơn
 10. Xã Thuận An
 1. Thị trấn Kiến Đức
 2. Xã Đắk Ru
 3. Xã Đắk Sin
 4. Xã Đắk Wer
 5. Xã Đạo Nghĩa
 6. Xã Hưng Bình
 7. Xã Kiến Thành
 8. Xã Nghĩa Thắng
 9. Xã Nhân Cơ
 10. Xã Nhân Đạo
 11. Xã Quảng Tín
 1. Thị trấn Đức An
 2. Xã Đắk Hòa
 3. Xã Đắk Môl
 4. Xã Đắk N’Dung
 5. Xã Nam Bình
 6. Xã Nâm N’Jang
 7. Xã Thuận Hà
 8. Xã Thuận Hạnh
 9. Xã Trường Xuân
 1. Thị trấn Đắk Mâm
 2. Xã Buôn Choah
 3. Xã Đắk Drô
 4. Xã Đắk Năng
 5. Xã Đắk Sôr
 6. Xã Đức Xuyên
 7. Xã Nam Đà
 8. Xã Nâm N’Đir
 9. Xã Nâm Nung
 10. Xã Nam Xuân
 11. Xã Quảng Phú
 12. Xã Tân Thành
 1. Xã Đắk Búk So
 2. Xã Đắk Ngo
 3. Xã Đắk R’Tíh
 4. Xã Quảng Tâm
 5. Xã Quảng Tân
 6. Xã Quảng Trực

Tải về danh sách đơn vị hành chính của Đắk Nông

Download danh sách chi tiết các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Đăk Nông. Bao gồm 1 thành phố, 7 huyện, 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã. Link download: Tải về

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn facebook.com/ngominhbanker
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: