Danh sách các huyện Đăk Nông

ĐẮK NÔNG CÓ BAO NHIÊU HUYỆN

7 huyện, 1 thành phố
1

Đắk Nông nằm là cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Với có diện tích tự nhiên là 650.927 ha, tổng dân số 625.822 người, mật độ dân số của tỉnh chỉ có 96 người/km², thấp nhất cả nước. Về mặt hành chính, tỉnh chia làm 01 thành phố và 07 huyện trực thuộc. 

Danh sách các Huyện Đắk Nông

STTThành phố/HuyệnDân số
1Thành phố Gia Nghĩa85,082
2Huyện Cư Jút100,986
3Huyện Đắk Glong63,203
4Huyện Đắk Mil106,2
5Huyện Đắk Rlấp88.329 
6Huyện Đắk Song79,482
7Huyện Krông Nô76.816 
8Huyện Tuy Đức52,303

Bản đồ các Huyện của Tỉnh Đắk Nông

Đăk Nông tiếp giáp Campuchia, các tỉnh Đăk Lăk, Bình Phước và Lâm Đồng. Xem thêm: Bản đồ Đăk Nông

Các huyện của Tỉnh Đăk Nông

Danh sách phường, xã của tỉnh Đăk Nông

Tỉnh Đăk Nông hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện. Bao gồm 1 thành phố và 7 huyện. Dưới cấp huyện có 71 đơn vị hành chính cấp phường xã.  Bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Các phường xã TP Gia Nghĩa

Thành phố Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 6 phường và 2 xã.

 1. Phường Nghĩa Đức
 2. Phường Nghĩa Phú
 3. Phường Nghĩa Tân
 4. Phường Nghĩa Thành
 5. Phường Nghĩa Trung
 6. Phường Quảng Thành
 7. Xã Đắk Nia
 8. Xã Đăk R’Moan

Các xã Huyện Cư Jút

Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 1 thị trấn và 7 xã.

 1. Thị trấn Ea T’Ling
 2. Xã Cư Knia
 3. Xã Đắk DRông
 4. Xã Đắk Wil
 5. Xã Ea Pô
 6. Xã Nam Dong
 7. Xã Tâm Thắng
 8. Xã Trúc Sơn

Các xã Huyện Đắk Glong

Huyện Đắk Glong có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 7 xã.

 1. Xã Đắk Hà
 2. Xã Đắk Plao
 3. Xã Đắk R’Măng
 4. Xã Đắk Som
 5. Xã Quảng Hoà
 6. Xã Quảng Khê
 7. Xã Quảng Sơn

Các xã Huyện Đắk Mil

Huyện Đắk Mil có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 1 thị trấn và 9 xã.

 1. Thị trấn Đắk Mil
 2. Xã Đắk Gằn
 3. Xã Đắk Lao
 4. Xã Đắk N’Drót
 5. Xã Đắk R’La
 6. Xã Đắk Sắk
 7. Xã Đức Mạnh
 8. Xã Đức Minh
 9. Xã Long Sơn
 10. Xã Thuận An

Các xã Huyện Đắk Rlấp

Huyện Đắk Rlấp có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Kiến Đức
 2. Xã Đắk Ru
 3. Xã Đắk Sin
 4. Xã Đắk Wer
 5. Xã Đạo Nghĩa
 6. Xã Hưng Bình
 7. Xã Kiến Thành
 8. Xã Nghĩa Thắng
 9. Xã Nhân Cơ
 10. Xã Nhân Đạo
 11. Xã Quảng Tín

Các xã Huyện Đắk Song

Huyện Đắk Song có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 1 thị trấn và 8 xã.

 1. Thị trấn Đức An
 2. Xã Đắk Hòa
 3. Xã Đắk Môl
 4. Xã Đắk N’Dung
 5. Xã Nam Bình
 6. Xã Nâm N’Jang
 7. Xã Thuận Hà
 8. Xã Thuận Hạnh
 9. Xã Trường Xuân

Các xã Huyện Krông Nô

Huyện Đắk Song có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 1 thị trấn và 11 xã.

 1. Thị trấn Đắk Mâm
 2. Xã Buôn Choah
 3. Xã Đắk Drô
 4. Xã Đắk Năng
 5. Xã Đắk Sôr
 6. Xã Đức Xuyên
 7. Xã Nam Đà
 8. Xã Nâm N’Đir
 9. Xã Nâm Nung
 10. Xã Nam Xuân
 11. Xã Quảng Phú
 12. Xã Tân Thành

Các xã Huyện Tuy Đức

Huyện Đắk Song có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 6 xã.

 1. Xã Đắk Búk So
 2. Xã Đắk Ngo
 3. Xã Đắk R’Tíh
 4. Xã Quảng Tâm
 5. Xã Quảng Tân
 6. Xã Quảng Trực

Tải về danh sách đơn vị hành chính của tỉnh Đắk Nông

Download danh sách chi tiết các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Đăk Nông. Bao gồm 1 thành phố, 7 huyện, 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã. Link download: Tải về

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: