Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 02 Thị xã, 10 Huyện

Hà Tĩnh là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Quảng Bình, Biển Đông, Nghệ An, có đường biên giới với hai tỉnh Borikhamxay và Khammouan của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 5.990,70 km², xếp thứ 23 toàn quốc. Dân số 1.288.866 người, xếp thứ 25 toàn quốc. Về mặt hành chính, Hà Tĩnh được chia thành 13 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 10 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện. Trong đó, Huyện Hương Khê có diện tích lớn nhất và Huyện Hương Sơn có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Hương Sơn142.800
2Huyện Can Lộc136.900
3Huyện Cẩm Xuyên131.300
4Huyện Thạch Hà127.400
5Thành phố Hà Tĩnh125.000
6Huyện Kỳ Anh113.600
7Huyện Nghi Xuân108.000
8Huyện Đức Thọ104.100
9Huyện Hương Khê100.500
10Huyện Lộc Hà81.200
11Thị xã Kỳ Anh75.500
12Thị xã Hồng Lĩnh43.500
13Huyện Vũ Quang27.700

Bản đồ các huyện của tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ các huyện Hà Tĩnh mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Hà Tĩnh

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Hà Tĩnh. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách các phường, xã của tỉnh Hà Tĩnh

Dưới 13 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Hà Tĩnh có tổng cộng 216 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 21 phường, 13 thị trấn và 182 xã.

Các phường xã của thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh được thành lập vào năm 2007, có diện tích 56,54 km2 và dân số 125.000 người. Bao gồm 10 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bắc Hà
 2. Phường Đại Nài
 3. Phường Hà Huy Tập
 4. Phường Nam Hà
 5. Phường Nguyễn Du
 6. Phường Tân Giang
 7. Phường Thạch Linh
 8. Phường Thạch Quý
 9. Phường Trần Phú
 10. Phường Văn Yên 
 11. Xã Đồng Môn
 12. Xã Thạch Bình
 13. Xã Thạch Hạ
 14. Xã Thạch Hưng
 15. Xã Thạch Trung

Các phường xã của thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập vào năm 1992, có diện tích 58,95 km2 và dân số 43.500 người. Bao gồm 5 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bắc Hồng
 2. Phường Đậu Liêu
 3. Phường Đức Thuận
 4. Phường Nam Hồng
 5. Phường Trung Lương
 6. Xã Thuận Lộc

Các phường xã của thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh được thành lập vào năm 2015, có diện tích 280,25 km2 và dân số 75.500 người. Bao gồm 6 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hưng Trí
 2. Phường Kỳ Trinh
 3. Phường Kỳ Thịnh
 4. Phường Kỳ Long
 5. Phường Kỳ Liên
 6. Phường Kỳ Phương
 7. Xã Kỳ Ninh
 8. Xã Kỳ Hà
 9. Xã Kỳ Lợi
 10. Xã Kỳ Hoa
 11. Xã Kỳ Nam

Các phường xã của huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc được thành lập vào năm 1862, có diện tích 426,49 km2 và dân số 136.900 người. Bao gồm 2 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nghèn
 2. Thị trấn Đồng Lộc
 3. Xã Gia Hanh
 4. Xã Khánh Vĩnh Yên
 5. Xã Kim Song Trường
 6. Xã Mỹ Lộc
 7. Xã Phú Lộc
 8. Xã Quang Lộc
 9. Xã Sơn Lộc
 10. Xã Thanh Lộc
 11. Xã Thiên Lộc
 12. Xã Thuần Thiện
 13. Xã Thượng Lộc
 14. Xã Thường Nga
 15. Xã Trung Lộc
 16. Xã Tùng Lộc
 17. Xã Vượng Lộc
 18. Xã Xuân Lộc

Các phường xã của huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên có diện tích 639,28 km2 và dân số 131.300 người. Bao gồm 2 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cẩm Xuyên
 2. Thị trấn Thiên Cầm
 3. Xã Cẩm Bình
 4. Xã Cẩm Duệ
 5. Xã Cẩm Dương
 6. Xã Cẩm Hà
 7. Xã Cẩm Hưng
 8. Xã Cẩm Lạc
 9. Xã Cẩm Lĩnh
 10. Xã Cẩm Lộc
 11. Xã Cẩm Minh
 12. Xã Cẩm Mỹ
 13. Xã Cẩm Nhượng
 14. Xã Cẩm Quan
 15. Xã Cẩm Quang
 16. Xã Cẩm Sơn
 17. Xã Cẩm Thạch
 18. Xã Cẩm Thành
 19. Xã Cẩm Thịnh
 20. Xã Cẩm Trung
 21. Xã Cẩm Vịnh
 22. Xã Nam Phúc Thăng
 23. Xã Yên Hòa

Các phường xã của huyện Đức Thọ

Huyện Đức Thọ được thành lập vào năm 1945, có diện tích 209,04 km2 và dân số 104.100 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đức Thọ
 2. Xã An Dũng
 3. Xã Bùi La Nhân
 4. Xã Đức Đồng
 5. Xã Đức Lạng
 6. Xã Hòa Lạc
 7. Xã Lâm Trung Thủy
 8. Xã Liên Minh
 9. Xã Quang Vĩnh
 10. Xã Tân Dân
 11. Xã Tân Hương
 12. Xã Thanh Bình Thịnh
 13. Xã Trường Sơn
 14. Xã Tùng Ảnh
 15. Xã Tùng Châu
 16. Xã Yên Hồ

Các phường xã của huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê có diện tích 1.278,09 km2 và dân số 100.500 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hương Khê
 2. Xã Điền Mỹ
 3. Xã Gia Phố
 4. Xã Hà Linh
 5. Xã Hòa Hải
 6. Xã Hương Bình
 7. Xã Hương Đô
 8. Xã Hương Giang
 9. Xã Hương Lâm
 10. Xã Hương Liên
 11. Xã Hương Long
 12. Xã Hương Thủy
 13. Xã Hương Trà
 14. Xã Hương Trạch
 15. Xã Hương Vĩnh
 16. Xã Hương Xuân
 17. Xã Lộc Yên
 18. Xã Phú Gia
 19. Xã Phú Phong
 20. Xã Phúc Đồng
 21. Xã Phúc Trạch

Các phường xã của huyện Hương Sơn

Huyện Hương Sơn được thành lập vào năm 1469, có diện tích 950,2 km2 và dân số 142.800 người. Bao gồm 2 thị trấn và 23 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phố Châu
 2. Thị trấn Tây Sơn
 3. Xã An Hòa Thịnh 
 4. Xã Kim Hoa 
 5. Xã Quang Diệm 
 6. Xã Sơn Bằng 
 7. Xã Sơn Bình 
 8. Xã Sơn Châu 
 9. Xã Sơn Giang 
 10. Xã Sơn Hàm 
 11. Xã Sơn Hồng 
 12. Xã Sơn Kim 1 
 13. Xã Sơn Kim 2 
 14. Xã Sơn Lâm 
 15. Xã Sơn Lễ 
 16. Xã Sơn Lĩnh 
 17. Xã Sơn Long 
 18. Xã Sơn Ninh 
 19. Xã Sơn Phú 
 20. Xã Sơn Tây 
 21. Xã Sơn Tiến 
 22. Xã Sơn Trà 
 23. Xã Sơn Trung 
 24. Xã Sơn Trường 
 25. Xã Tân Mỹ Hà

Các phường xã của huyện Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh được thành lập vào năm 1836, có diện tích 761,62 km2 và dân số 113.600 người. Bao gồm 20 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Kỳ Bắc
 2. Xã Kỳ Châu
 3. Xã Kỳ Đồng 
 4. Xã Kỳ Giang
 5. Xã Kỳ Hải
 6. Xã Kỳ Khang
 7. Xã Kỳ Lạc
 8. Xã Kỳ Phong
 9. Xã Kỳ Phú
 10. Xã Kỳ Sơn
 11. Xã Kỳ Tân
 12. Xã Kỳ Tây
 13. Xã Kỳ Thọ
 14. Xã Kỳ Thư
 15. Xã Kỳ Thượng
 16. Xã Kỳ Tiến
 17. Xã Kỳ Trung
 18. Xã Kỳ Văn
 19. Xã Kỳ Xuân 
 20. Xã Lâm Hợp

Các phường xã của huyện Lộc Hà

Huyện Lộc Hà được thành lập vào năm 2007, có diện tích 118,31 km2 và dân số 81.200 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lộc Hà
 2. Xã Bình An
 3. Xã Hộ Độ
 4. Xã Hồng Lộc
 5. Xã Ích Hậu
 6. Xã Mai Phụ
 7. Xã Phù Lưu
 8. Xã Tân Lộc
 9. Xã Thạch Châu
 10. Xã Thạch Kim
 11. Xã Thạch Mỹ
 12. Xã Thịnh Lộc

Các phường xã của huyện Nghi Xuân

Huyện Nghi Xuân được thành lập vào năm 1469, có diện tích 218,48 km2 và dân số 108.000 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tiên Điền
 2. Thị trấn Xuân An
 3. Xã Cổ Đạm
 4. Xã Cương Gián
 5. Xã Đan Trường
 6. Xã Xuân Giang
 7. Xã Xuân Hải
 8. Xã Xuân Hội
 9. Xã Xuân Hồng
 10. Xã Xuân Lam
 11. Xã Xuân Liên
 12. Xã Xuân Lĩnh
 13. Xã Xuân Mỹ
 14. Xã Xuân Phổ
 15. Xã Xuân Thành
 16. Xã Xuân Viên
 17. Xã Xuân Yên

Các phường xã của huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà có diện tích 397,25 km2 và dân số 127.400 người. Bao gồm 1 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thạch Hà
 2. Xã Đỉnh Bàn
 3. Xã Lưu Vĩnh Sơn
 4. Xã Nam Điền
 5. Xã Ngọc Sơn
 6. Xã Tân Lâm Hương
 7. Xã Thạch Đài
 8. Xã Thạch Hải
 9. Xã Thạch Hội
 10. Xã Thạch Kênh
 11. Xã Thạch Khê
 12. Xã Thạch Lạc
 13. Xã Thạch Liên
 14. Xã Thạch Long
 15. Xã Thạch Ngọc
 16. Xã Thạch Sơn
 17. Xã Thạch Thắng
 18. Xã Thạch Trị
 19. Xã Thạch Văn
 20. Xã Thạch Xuân
 21. Xã Tượng Sơn
 22. Xã Việt Tiến

Các phường xã của huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang được thành lập vào năm 2000, có diện tích 622,84 km2 và dân số 27.700 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vũ Quang
 2. Xã Ân Phú
 3. Xã Đức Bồng
 4. Xã Đức Giang
 5. Xã Đức Hương
 6. Xã Đức Liên
 7. Xã Đức Lĩnh
 8. Xã Hương Minh
 9. Xã Quang Thọ
 10. Xã Thọ Điền

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Hà Tĩnh được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: