Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Phú Yên có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 02 Thị xã, 06 Huyện

Phú Yên là một tỉnh trung tâm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Với tổng diện tích là 5.023,40 km², xếp thứ 30 toàn quốc. Dân số 872.964 người, xếp thứ 47 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện. Trong đó, Huyện Đồng Xuân có diện tích lớn nhất và Thành phố Tuy Hòa có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Tuy Hòa155.920
2Huyện Tuy An133.000
3Huyện Tây Hòa127.000
4Thị xã Sông Cầu120.780
5Thị xã Đông Hòa119.921
6Huyện Phú Hòa113.850
7Huyện Đồng Xuân65.300
8Huyện Sơn Hòa60.290
9Huyện Sông Hinh58.700

Bản đồ các huyện của tỉnh Phú Yên

Bản đồ các huyện Phú Yên mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Phú Yên

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Phú Yên. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Phú Yên

Danh sách các phường, xã của tỉnh Phú Yên

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Phú Yên có tổng cộng 110 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã.

Các phường xã của thành phố Tuy Hoà

Thành phố Tuy Hoà được thành lập vào năm 2005, có diện tích 106,82 km2 và dân số 155.920 người. Bao gồm 12 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Phường Phú Đông
 11. Phường Phú Lâm
 12. Phường Phú Thạnh 
 13. Xã An Phú
 14. Xã Bình Kiến
 15. Xã Bình Ngọc
 16. Xã Hòa Kiến

Các phường xã của thị xã Đông Hòa

Thị xã Đông Hòa được thành lập vào năm 2020, có diện tích 265,62 km2 và dân số 145.340 người. Bao gồm 5 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hòa Hiệp Trung
 2. Phường Hòa Vinh
 3. Phường Hòa Hiệp Bắc
 4. Phường Hòa Hiệp Nam
 5. Phường Hòa Xuân Tây 
 6. Xã Hòa Tâm
 7. Xã Hòa Tân Đông
 8. Xã Hòa Thành
 9. Xã Hòa Xuân Đông
 10. Xã Hòa Xuân Nam

Các phường xã của thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu được thành lập vào năm 2009, có diện tích 492,8 km2 và dân số 120.780 người. Bao gồm 4 phường và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Xuân Đài
 2. Phường Xuân Phú
 3. Phường Xuân Thành
 4. Phường Xuân Yên 
 5. Xã Xuân Bình
 6. Xã Xuân Cảnh
 7. Xã Xuân Hải
 8. Xã Xuân Lâm
 9. Xã Xuân Lộc
 10. Xã Xuân Phương
 11. Xã Xuân Thịnh
 12. Xã Xuân Thọ 1
 13. Xã Xuân Thọ 2

Các phường xã của huyện Đồng Xuân

Huyện Đồng Xuân được thành lập vào năm 1611, có diện tích 1.065,08 km2 và dân số 65.300 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn La Hai
 2. Xã Đa Lộc
 3. Xã Phú Mỡ
 4. Xã Xuân Lãnh
 5. Xã Xuân Long
 6. Xã Xuân Phước
 7. Xã Xuân Quang 1
 8. Xã Xuân Quang 2
 9. Xã Xuân Quang 3
 10. Xã Xuân Sơn Nam
 11. Xã Xuân Sơn Bắc

Các phường xã của huyện Phú Hòa

Huyện Phú Hòa được thành lập vào năm 2002, có diện tích 264,2 km2 và dân số 113.850 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Hoà
 2. Xã Hòa An
 3. Xã Hòa Định Đông
 4. Xã Hòa Định Tây
 5. Xã Hòa Hội
 6. Xã Hòa Quang Bắc
 7. Xã Hòa Quang Nam
 8. Xã Hòa Thắng
 9. Xã Hòa Trị

Các phường xã của huyện Sơn Hòa

Huyện Sơn Hòa được thành lập vào năm 1984, có diện tích 950,33 km2 và dân số 60.290 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Củng Sơn 
 2. Xã Cà Lúi
 3. Xã Ea Chà Rang
 4. Xã Krông Pa
 5. Xã Phước Tân
 6. Xã Sơn Định
 7. Xã Sơn Hà
 8. Xã Sơn Hội
 9. Xã Sơn Long
 10. Xã Sơn Nguyên
 11. Xã Sơn Phước
 12. Xã Sơn Xuân
 13. Xã Suối Bạc
 14. Xã Suối Trai

Các phường xã của huyện Sông Hinh

Huyện Sông Hinh được thành lập vào năm 1985, có diện tích 890,2 km2 và dân số 58.700 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hai Riêng
 2. Xã Đức Bình Đông
 3. Xã Đức Bình Tây
 4. Xã Ea Bá
 5. Xã Ea Bar
 6. Xã Ea Bia
 7. Xã Ea Lâm
 8. Xã Ea Ly
 9. Xã Ea Trol
 10. Xã Sơn Giang
 11. Xã Sông Hinh

Các phường xã của huyện Tây Hoà

Huyện Tây Hòa được thành lập vào năm 2005, có diện tích 610,43 km2 và dân số 127.000 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Thứ
 2. Xã Hòa Bình 1
 3. Xã Hòa Đồng
 4. Xã Hòa Mỹ Đông
 5. Xã Hòa Mỹ Tây
 6. Xã Hòa Phong
 7. Xã Hòa Phú
 8. Xã Hòa Tân Tây
 9. Xã Hòa Thịnh
 10. Xã Sơn Thành Đông
 11. Xã Sơn Thành Tây

Các phường xã của huyện Tuy An

Huyện Tuy An có diện tích 435 km2 và dân số 133.000 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chí Thạnh
 2. Xã An Cư
 3. Xã An Chấn
 4. Xã An Dân
 5. Xã An Định
 6. Xã An Hiệp
 7. Xã An Hòa Hải
 8. Xã An Lĩnh
 9. Xã An Mỹ
 10. Xã An Nghiệp
 11. Xã An Ninh Đông
 12. Xã An Ninh Tây
 13. Xã An Thạch
 14. Xã An Thọ
 15. Xã An Xuân

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Phú Yên được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: