Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Quảng Nam có bao nhiêu huyện

02 Thành phố, 01 Thị xã, 15 Huyện
0

Quảng Nam là tỉnh rộng nhất, đông dân nhất của vùng Nam Trung Bộ. Tỉnh có diện tích là 10.574,70 km², xếp thứ 6 toàn quốc. Dân số 1.495.812 người, xếp thứ 19 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh Quảng Nam được chia thành 18 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 15 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam được chia thành 18 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện. Trong đó, Huyện Phước Sơn có diện tích lớn nhất và Thị xã Điện Bàn có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thị xã Điện Bàn226.564
2Huyện Thăng Bình173.726
3Huyện Núi Thành147.721
4Huyện Đại Lộc141.851
5Huyện Duy Xuyên126.686
6Thành phố Tam Kỳ122.374
7Thành phố Hội An98.599
8Huyện Quế Sơn80.821
9Huyện Phú Ninh77.204
10Huyện Tiên Phước66.239
11Huyện Bắc Trà My41.335
12Huyện Hiệp Đức37.127
13Huyện Nam Trà My31.306
14Huyện Nông Sơn26.678
15Huyện Phước Sơn26.337
16Huyện Nam Giang26.123
17Huyện Đông Giang25.116
18Huyện Tây Giang20.005

Bản đồ các huyện của tỉnh Quảng Nam

Bản đồ các huyện Quảng Nam mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Quảng Nam

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Quảng Nam. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Quảng Nam

Dưới 18 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Quảng Nam có tổng cộng 241 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 30 phường, 14 thị trấn và 197 xã.

Các phường xã của Thành phố Hội An

Thành phố Hội An được thành lập vào năm 2008, có diện tích 61,48 km2 và dân số 98.599 người. Bao gồm 9 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Cẩm An
 2. Phường Cẩm Châu
 3. Phường Cẩm Nam
 4. Phường Cẩm Phô
 5. Phường Cửa Đại
 6. Phường Minh An
 7. Phường Sơn Phong
 8. Phường Tân An
 9. Phường Thanh Hà 
 10. Xã Cẩm Hà
 11. Xã Cẩm Kim
 12. Xã Cẩm Thanh
 13. Xã Tân Hiệp

Các phường xã của thành phố Tam Kỳ

Thành phố Tam Kỳ được thành lập vào năm 2006, có diện tích 100,26 km2 và dân số 122.374 người. Bao gồm 9 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Tân Thạnh
 2. Phường Hòa Thuận
 3. Phường An Mỹ
 4. Phường An Xuân
 5. Phường An Sơn
 6. Phường An Phú
 7. Phường Hòa Hương
 8. Phường Phước Hòa
 9. Phường Trường Xuân 
 10. Xã Tam Ngọc
 11. Xã Tam Phú
 12. Xã Tam Thăng
 13. Xã Tam Thanh

Các phường xã của Thị xã Điện Bàn

Thị xã Điện Bàn được thành lập vào năm 2015, có diện tích 214,28 km2 và dân số 226.564 người. Bao gồm 12 phường và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Điện An
 2. Phường Điện Dương
 3. Phường Điện Minh
 4. Phường Điện Nam Bắc
 5. Phường Điện Nam Đông
 6. Phường Điện Nam Trung
 7. Phường Điện Ngọc
 8. Phường Điện Phương
 9. Phường Điện Thắng Bắc
 10. Phường Điện Thắng Nam
 11. Phường Điện Thắng Trung
 12. Phường Vĩnh Điện 
 13. Xã Điện Hòa
 14. Xã Điện Hồng
 15. Xã Điện Phong
 16. Xã Điện Phước
 17. Xã Điện Quang
 18. Xã Điện Thọ
 19. Xã Điện Tiến
 20. Xã Điện Trung

Các phường xã của huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My được thành lập vào năm 2003, có diện tích 823,05 km2 và dân số 41.335 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trà My
 2. Xã Trà Bui
 3. Xã Trà Đốc
 4. Xã Trà Đông
 5. Xã Trà Dương
 6. Xã Trà Giác
 7. Xã Trà Giang
 8. Xã Trà Giáp
 9. Xã Trà Ka
 10. Xã Trà Kót
 11. Xã Trà Nú
 12. Xã Trà Sơn
 13. Xã Trà Tân

Các phường xã của huyện Đại Lộc

Huyện Đại Lộc được thành lập vào năm 1899, có diện tích 585,6 km2 và dân số 141.851 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ái Nghĩa
 2. Xã Đại An
 3. Xã Đại Chánh
 4. Xã Đại Cường
 5. Xã Đại Đồng
 6. Xã Đại Hiệp
 7. Xã Đại Hòa
 8. Xã Đại Hồng
 9. Xã Đại Hưng
 10. Xã Đại Lãnh
 11. Xã Đại Minh
 12. Xã Đại Nghĩa
 13. Xã Đại Phong
 14. Xã Đại Quang
 15. Xã Đại Sơn
 16. Xã Đại Tân
 17. Xã Đại Thắng
 18. Xã Đại Thạnh

Các phường xã của huyện Đông Giang

Huyện Đông Giang được thành lập vào năm 2003, có diện tích 811,2 km2 và dân số 25.116 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Prao
 2. Xã A Rooi
 3. Xã A Ting
 4. Xã Ba
 5. Xã Jơ Ngây
 6. Xã Ka Dăng
 7. Xã Mà Cooih
 8. Xã Sông Kôn
 9. Xã Tà Lu
 10. Xã Tư
 11. Xã Zà Hung

Các phường xã của huyện Duy Xuyên

Huyện Duy Xuyên có diện tích 298 km2 và dân số 126.686 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nam Phước
 2. Xã Duy Châu
 3. Xã Duy Hải
 4. Xã Duy Hòa
 5. Xã Duy Nghĩa
 6. Xã Duy Phú
 7. Xã Duy Phước
 8. Xã Duy Sơn
 9. Xã Duy Tân
 10. Xã Duy Thành
 11. Xã Duy Thu
 12. Xã Duy Trinh
 13. Xã Duy Trung
 14. Xã Duy Vinh

Các phường xã của huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức được thành lập vào năm 1985. có diện tích 492 km2 và dân số 37.127 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Bình
 2. Xã Bình Lâm
 3. Xã Bình Sơn
 4. Xã Hiệp Hòa
 5. Xã Hiệp Thuận
 6. Xã Phước Gia
 7. Xã Phước Trà
 8. Xã Quế Lưu
 9. Xã Quế Thọ
 10. Xã Sông Trà
 11. Xã Thăng Phước

Các phường xã của huyện Nam Giang

Huyện Nam Giang được thành lập vào năm 1999. có diện tích 1.836 km2 và dân số 26.123 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thạnh Mỹ
 2. Xã Cà Dy
 3. Xã Chà Vàl
 4. Xã Chơ Chun
 5. Xã Đắc Pre
 6. Xã Đắc Pring
 7. Xã Đắc Tôi
 8. Xã La Dêê
 9. Xã La Êê
 10. Xã Tà Bhing
 11. Xã Tà Pơơ
 12. Xã Zuôih

Các phường xã của huyện Nam Trà My

Huyện Nam Trà My được thành lập vào năm 2003. có diện tích 825,46 km2 và dân số 31.306 người. Bao gồm 10 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Trà Cang
 2. Xã Trà Don
 3. Xã Trà Dơn
 4. Xã Trà Leng
 5. Xã Trà Linh
 6. Xã Trà Mai
 7. Xã Trà Nam
 8. Xã Trà Tập
 9. Xã Trà Vân 
 10. Xã Trà Vinh

Các phường xã của huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn được thành lập vào năm 2008, có diện tích 455,92 km2 và dân số 26.678 người. Bao gồm 1 thị trấn và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trung Phước
 2. Xã Ninh Phước
 3. Xã Phước NInh
 4. Xã Quế Lâm
 5. Xã Quế Lộc
 6. Xã Sơn Viên

Các phường xã của huyện Núi Thành

Huyện Núi Thành được thành lập vào năm 1983, có diện tích 555,95 km2 và dân số 147.721 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Núi Thành
 2. Xã Tam Anh Bắc
 3. Xã Tam Anh Nam
 4. Xã Tam Giang
 5. Xã Tam Hải
 6. Xã Tam Hiệp
 7. Xã Tam Hòa
 8. Xã Tam Mỹ Đông
 9. Xã Tam Mỹ Tây
 10. Xã Tam Nghĩa
 11. Xã Tam Quang
 12. Xã Tam Sơn
 13. Xã Tam Thạnh
 14. Xã Tam Tiến
 15. Xã Tam Trà
 16. Xã Tam Xuân I
 17. Xã Tam Xuân II

Các phường xã của huyện Phú Ninh

Huyện Phú Ninh được thành lập vào năm 2005, có diện tích 251,47 km2 và dân số 77.204 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Thịnh
 2. Xã Tam An
 3. Xã Tam Đại
 4. Xã Tam Dân
 5. Xã Tam Đàn
 6. Xã Tam Lãnh
 7. Xã Tam Lộc
 8. Xã Tam Phước
 9. Xã Tam Thái
 10. Xã Tam Thành
 11. Xã Tam Vinh

Các phường xã của huyện Phước Sơn

Huyện Phước Sơn được thành lập vào năm 1948, có diện tích 1.142,38 km2 và dân số 26.337 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Khâm Đức
 2. Xã Phước Chánh
 3. Xã Phước Công
 4. Xã Phước Đức
 5. Xã Phước Hiệp
 6. Xã Phước Hòa
 7. Xã Phước Kim
 8. Xã Phước Lộc
 9. Xã Phước Mỹ
 10. Xã Phước Năng
 11. Xã Phước Thành
 12. Xã Phước Xuân

Các phường xã của huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn có diện tích 257,46 km2 và dân số 80.821 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đông Phú
 2. Thị trấn Hương An
 3. Xã Quế An
 4. Xã Quế Châu
 5. Xã Quế Hiệp
 6. Xã Quế Long
 7. Xã Quế Minh
 8. Xã Quế Mỹ
 9. Xã Quế Phong
 10. Xã Quế Phú
 11. Xã Quế Thuận
 12. Xã Quế Xuân 1
 13. Xã Quế Xuân 2

Các phường xã của huyện Tây Giang

Huyện Tây Giang được thành lập vào năm 2003, có diện tích 904,70 km2 và dân số 20.005 người. Bao gồm 10 xã, cụ thể là: 

 1. Xã A Nông
 2. Xã A Tiêng
 3. Xã A Vương
 4. Xã A Xan
 5. Xã Bha Lêê
 6. Xã Ch’Ơm
 7. Xã Dang
 8. Xã Ga Ri
 9. Xã Lăng 
 10. Xã Tr’Hy

Các phường xã của huyện Thăng Bình

Huyện Thăng Bình có diện tích 384,75 km2 và dân số 173.726 người. Bao gồm 1 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hà Lam
 2. Xã Bình An
 3. Xã Bình Chánh
 4. Xã Bình Đào
 5. Xã Bình Định Bắc
 6. Xã Bình Định Nam
 7. Xã Bình Dương
 8. Xã Bình Giang
 9. Xã Bình Hải
 10. Xã Bình Lãnh
 11. Xã Bình Minh
 12. Xã Bình Nam
 13. Xã Bình Nguyên
 14. Xã Bình Phú
 15. Xã Bình Phục
 16. Xã Bình Quế
 17. Xã Bình Quý
 18. Xã Bình Sa
 19. Xã Bình Trị
 20. Xã Bình Triều
 21. Xã Bình Trung
 22. Xã Bình Tú

Các phường xã của huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước được thành lập vào năm 1916, có diện tích 453,22 km2 và dân số 66.239 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tiên Kỳ
 2. Xã Tiên An
 3. Xã Tiên Cẩm
 4. Xã Tiên Cảnh
 5. Xã Tiên Châu
 6. Xã Tiên Hà
 7. Xã Tiên Hiệp
 8. Xã Tiên Lãnh
 9. Xã Tiên Lập
 10. Xã Tiên Lộc
 11. Xã Tiên Mỹ
 12. Xã Tiên Ngọc
 13. Xã Tiên Phong
 14. Xã Tiên Sơn
 15. Xã Tiên Thọ

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Quảng Nam được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: