Cách chứng minh tài chính du học Pháp 2019

Chứng minh tài chính du học Pháp rất đơn giản. Đại sứ quán Pháp có quy định rất chi tiết và đầy đủ. Bankervn xin tổng hợp lại trong bài viết ngay sau đây

Cách chứng minh tài chính du học Pháp

Cách chứng minh tài chính du học Pháp

Đương đơn phải trình giấy xác nhận của ngân hàng số tiền ít nhất là 7380 Euro (hoặc số tiền tương đương bằng đồng hay đô la). Khoản tiền này tương đương với số tiền chi phí cuộc sống cho một năm học. Và không bao gồm tiền học phí.

Trường hợp đặc biệt:

Đối với sinh viên được cấp học bổng

Chứng nhận học bổng trên đó ghi rõ số tiền và thời gian được nhận học bổng. Trường hợp số tiền học bổng thấp hơn 7380 Euro/năm học. Chứng nhận tài khoản ngân hàng số tiền còn thiếu.

Bảo lãnh tài chính

Trường hợp được bảo lãnh tài chính toàn bộ bởi một người bên Pháp hay bố mẹ: Giấy xác nhận việc bảo lãnh tài chính và giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập.

Được cung cấp chỗ ở

Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng số tiền 3690 Euro và giấy chứng nhận chỗ ở.

Học ở một chương trình có mất học phí

Chứng minh số tiền 7380 Euro và học phí 1 năm. Nếu đương đơn đã nộp toàn phần hay một phần học phí: giấy nộp tiền. Nếu đương đơn đã nộp một phần học phí: chứng minh số tiền 7380 Euro và số tiền học phí nộp trước.

Kết luận

Như vậy, để chứng minh tài chính du học Pháp bạn cần:

Chứng minh một khoản tiền tiết kiệm bằng chi phí một năm học tại đây bao gồm chi phí sinh hoạt và học phí là 7380 Euro. Trường hợp đã đóng học phí hoặc được học bổng hoặc có chỗ ở thì cần chứng minh một khoản tiền bằng tổng chi phí trừ đi số tiền học phí đã đóng hoặc học bổng hoặc giấy chứng nhận chỗ ở.

Nếu có tiền mặt, bạn có thể ra bất cứ ngân hàng nào tại Việt Nam gửi tiền tiết kiệm và yêu cầu một giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm, bản song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Đồng tiền gửi là VNĐ và quy đổi ra USD hoặc EURO đều được chấp nhận. Không quy định kỳ hạn gửi. Sau khi phỏng vấn xong có thể rút tiền ra.

Nếu không đủ tiền mặt bạn có thể sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính của Bankervn.

Chúc các bạn chứng minh tài chính du học Pháp thành công!