Canada gia hạn giấy phép làm việc của PGWP thêm 18 tháng

Nhằm giữ chân các nhân sự chất lượng cao, Chính phủ Canada vừa thông báo về việc sẽ gia hạn Giấp phép làm việc sắp hết hạn hoặc đã hết hạn Chương trình Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp. Chính sách này sẽ áp dụng từ ngày 06/04/2023.

Phía trước lãnh sự Canada

Chương trình cấp phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP)

The Post-Graduation Work Permit Program (PGWP) là Chương trình Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp. PGWP cho phép các sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức học tập được chỉ định của Canada (DLIs) đủ điều kiện nhận được giấy phép làm việc mở để có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc có giá trị tại Canada. PGWP có thời hạn từ 8 tháng đến 3 năm.

Chính sách bổ sung

Theo Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, Sean Fraser, các trường hợp PGWP đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sẽ được gia hạn thêm tối đa 18 tháng. Giấy phép lao động được gia hạn sẽ cho phép sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm làm việc, đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Với các trường hợp đang hoặc sẽ nộp đơn xin thường trú nhân có thể làm việc trong thời gian chờ đợi.

Người có PGWP đã hết hạn trong ba tháng đầu năm nay và những người đủ điều kiện hưởng biện pháp hỗ trợ PGWP 2022 sẽ có thể nộp đơn xin thêm 18 tháng làm việc. Những người có giấy phép lao động đã hết hạn có thể gia hạn trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn. Trong thời gian cấp giấy phép lao động mới, chính phủ sẽ cấp giấy phép lao động tạm thời.

Sau khi có quyết định mới, Canada đã thực hiện một số thay đổi đối với luật của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tài năng có tay nghề cao và người lao động khác ở lại nước này.

Theo Fraser, việc hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp quốc tế có giấy phép lao động là một trong những công cụ mà Canada cần sử dụng để giúp người sử dụng lao động trong nước vượt qua những thách thức về tuyển dụng lao động. Ngoài ra, Fraser cũng nhấn mạnh rằng Canada cần hỗ trợ sinh viên này để họ có thể đủ điều kiện trở thành thường trú nhân.

Đầu năm nay, chính phủ Canada đã cho phép du khách nhận được lời mời làm việc trong khi ghé thăm quốc gia này được nộp đơn đổi visa và nhận giấy phép lao động mà không cần phải rời Canada.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: