Cập nhật lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ tại TP Hồ Chí Minh

Để xem lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ. Bạn cần hoàn thiện các bước khai DS160, đóng phí lãnh sự. Để thuận tiện cho các bạn chỉ muốn tham khảo lịch hẹn còn trống, chúng tôi sẽ thường xuyên update lịch hẹn trống trên bài viết này.

Cập nhật ngày 06/03: Ngày đặt lịch hẹn gần nhất  Thứ Ba ngày 10 tháng 03 năm 2020

Lưu ý:

  • Các ngày mờ là ngày full lich hoặc ngày nghỉ của lãnh sự.
  • Ngày xanh đậm hơn, ngày màu đen là những ngày còn lịch hẹn.

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 06/03/2020

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 25/02/2020

Lịch hẹn phỏng vấn mỹ ngày 25/02/2020

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 24/12/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 04/12/19

lịch hẹn phỏng vấn Mỹ 04/12/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 29/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 29/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 26/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 26/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 25/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 25/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 19/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 19/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 08/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ ngày 08/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 04/11/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ ngày 04/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 01/11/19

lịch hẹn phỏng vấn Mỹ 01/11/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 17/10/19

lịch hẹn phỏng vấn visa mỹ ngày 17/10/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 14/10/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ ngày 141019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 11/10/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ ngày 11/10/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 09/10/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 09/10/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 04/10/19

lịch hẹn phỏng vấn mỹ 04/10/2019

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 03/10/19

lịch hẹn phỏng vấn visa mỹ 03-10-19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 17/09/19

cap-nhat-lich-hen-phong-van-my-ngay-21-thang-8

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 21/08/19

cap-nhat-lich-hen-phong-van-my-ngay-21-thang-8

 

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 09/08/19

 

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 05/08/19

 

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 23/05/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 10/05/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 23/04/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 13/03/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 20/02/19

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 20/12/18

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 08/11/1/8

Cập nhật lịch hẹn Mỹ ngày 05/11/18

Admin nhiều khi không thường xuyên vào xem lịch hẹn được. Khi các bạn đặt lịch hẹn, nếu có thời gian vui lòng chụp lại và gửi cho mình theo email: info@bankervn.com nhé. Thông tin của bạn sẽ giúp ích cho rất nhiều người đấy. Thanks & Best regards