ByBankervn

Quá khứ là không thể thay đổi cũng như không thể kiểm soát được tương lai, vì vậy, bạn phải sống cho ngày hôm nay, hãy làm những điều tốt nhất có thể để mỗi ngày trôi qua là một ngày của sự hoàn thành công việc và đạt được các mục tiêu đề ra. Khi bạn đương đầu với một tình huống khó khăn có thể “bòn rút” sự nhiệt tình của bạn, thì cũng là lúc bạn cần phải chứng tỏ giá trị của chính mình. Nếu là một người có đầu óc chuyên nghiệp thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được mất nhuệ khí. Hãy cố gắng tối đa để hoàn thành công việc của mình, để mọi người thấy rằng bạn đã trực tiếp đóng góp vào thành công của tập thể. Đừng lấy những lý do này, lý do khác để bào chữa cho việc không hoàn thành nhiệm vụ mà làm giảm giá trị của mình

5 (100%) 1 vote

About the author

Bankervn administrator

    Leave a Reply