Claim Metamon N-R-SR, Marketplace, MPB V2 10/10/21

Bài này dịch lại bài viết trên Medium Radio Caca. Bản gốc:  How to Claim N, R, SR Metamon. NFT Secondary Marketplace. BSC and ETH NFTs. MPB V2 – xuất bản ngày 10/10/21

Claim Normal Metamon, Rare Metamon Avatar

Nếu bạn sở hữu Normal Metamon Avatar NFT hoặc Rare Metamon Avatar NFT. Truy cập radiocaca.com > Metamon để claim trong mục “Claim you Metamon”. Bạn sẽ nhận được Metamon NMetamon R tương ứng

Claim Super Rare Metamon 

Nếu bạn sở hữu Super Rare Metamon Avatar NFT. Bạn cần làm theo các bước sau

  • Ghi lại  farming txhash trên bscscan.com
  • Gửi Super Rare Metamon Avatar NFT đến ví 0x2ff783343F1d9AACA6255446761D119f88333f5F
  • Gửi transaction txhash, farming txhash và địa chỉ ví tới mike@radiocaca.com. Chúng tôi sẽ gửi Super Rare Metamon NFT cho bạn

Rare Metamon Avatar và Super Rare Metamon Avatar có chung một hợp đồng (contract) nên nhìn chúng giống nhau. Bạn có thể nhận được Super Rare Metamon Avatar nếu tham gia chương trình sau:

  • 16.000.000.000 RACA trong 7 ngày
  • 3.500.000 RACA trong 28 ngày
  • 980.000.000 RACA trong 84 ngày
  • 67.000 RACA-BNB LP trong 28 ngày
  • 18.000 RACA-BNB LP trong 84 ngày

Chợ RACA: Marketplace

Chợ Raca sẽ ra mắt cùng Game Metamon Island. Hiện tại, chợ chỉ chấp nhận duy nhất token Raca trong mọi giao dịch. Phí giao dịch là 5% và sẽ điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn. 40% sẽ được chuyển cho holder MPB, phần còn lại sẽ bị đốt từng tháng

Game Metamon: chi tiết cross-chain

các bước để chơi metamon

Metamon Game sẽ chạy trên BSC và không chạy trên ETH trong năm 2021. Nó gọi là b-Metamon. Bạn có thể gửi Metamon vào chơi game và nâng cấp level. Và bất cứ khi nào đều có thể rút nó dưới dạng b-Metamon hoặc e-Metamon. Giống như khi bạn rút USDT từ binance.com, bạn có thể chọn rút dưới dạng ERC-20 USDT hoặc TRC-20 USDT

Nếu bạn rút e-Metamon, bạn có thể bán e-Metamon của mình trên OpenSea.io. Và nếu bạn mua e-Metamon trên OpenSea.io, bạn có thể gửi vào và chơi b-Metamon

MPB V2

Matrix Plus Box (MPB) là gì

MPB V2 nhìn giống MPB V1 nhưng nó sẽ sử dụng một smart contract khác. Hiện tại, có hai contract khác nhau cho MPB V1 trên BSC. Một contract do BakerySwap tạo và một contract do BinanceNFT tạo.

Chúng tôi sẽ ra mắt MPB V2 với một smart contract mới. Cuối tháng 10, bạn có thể gửi MPB V1 của mình để yêu cầu MPB V2 trên website radiocaca.com

MPB V2 có cross-chain BSC và ETH. Bạn có thể gửi một b-MPB để rút một e-MPB. Tương tự như vậy, bạn có thể gửi một e-MPB để rút một b-MPB. Sẽ chỉ có một MPB cho mỗi số sê-ri. Nguồn cung tối đa MPB là 6000, bao gồm cả hai mạng BSC và ETH.

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: