Có bao nhiêu nước trên thế giới update 09/2019

Trên thế giới có bao nhiêu nước?

195

Có 195 nước trên thế giới tính đến tháng 09/2019. Trong đó: 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc và 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc là: Holy See và State of Palestine. Ngoài ra, còn có nhiều khu tự trị, vùng&lãnh thổ không tự trị, tranh chấp…

Căn cứ để tính số nước trên thế giới ngày nay dựa vào Tổ chức Liên Hợp Quốc

Không có trong danh sách này

Các vùng lãnh thổ trực thuộc, khu tự trị và các nước không tự trị. Nổi bật trong đó có 2 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không nằm trong danh sách này:

 • Đài Loan (Taiwan): Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ.
 • Kosovo: Serbia tuyên bố Kosovo là một phần lãnh thổ.

Danh sách các nước trên thế giới

Download danh sách Excel

Phân chia theo khu vực

Các nước Châu Á 

danh sách các nước châu á

Châu Á bao gồm 49 quốc gia. Được chia làm 5 vùng: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á.

Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Hong Kong (China), Macao (China), Taiwan (China tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ)

Danh sách các nước Đông Á

 1. China
 2. Japan
 3. Mongolia
 4. North Korea
 5. South Korea

Danh sách các nước Đông Nam Á

 1. Brunei
 2. Cambodia
 3. Indonesia
 4. Laos
 5. Malaysia
 6. Myanmar
 7. Philippines
 8. Singapore
 9. Thailand
 10. Timor-Leste
 11. Vietnam

Danh sách các nước Nam Á

 1. Afghanistan
 2. Bangladesh
 3. Bhutan
 4. India
 5. Iran
 6. Maldives
 7. Nepal
 8. Pakistan
 9. Sri Lanka

Danh sách các nước Tây Á

 1. Armenia
 2. Azerbaijan
 3. Bahrain
 4. Cyprus
 5. Georgia
 6. Iraq
 7. Israel
 8. Jordan
 9. Kuwait
 10. Lebanon
 11. Oman
 12. Qatar
 13. Saudi Arabia
 14. State of Palestine
 15. Syria
 16. Turkey
 17. United Arab Emirates
 18. Yemen

Danh sách các nước Trung Á

 1. Kazakhstan
 2. Kyrgyzstan
 3. Tajikistan
 4. Turkmenistan
 5. Uzbekistan

Các nước Châu Âu

danh sách các nước châu âu

Châu Âu bao gồm 44 quốc gia. Được chia làm 4 vùng là: Bắc Âu, Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu.

Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Channel Islands (U.K), Isle of Man (U.K), Faeroe Islands (Denmark), Gibraltar (U.K).

Danh sách các nước Bắc Âu

 1. Denmark
 2. Estonia
 3. Finland
 4. Iceland
 5. Ireland
 6. Latvia
 7. Lithuania
 8. Norway
 9. Sweden
 10. United Kingdom

Danh sách các nước Đông Âu

 1. Belarus
 2. Bulgaria
 3. Czechia
 4. Hungary
 5. Moldova
 6. Poland
 7. Romania
 8. Russia
 9. Slovakia
 10. Ukraine

Danh sách các nước Nam Âu

 1. Albania
 2. Andorra
 3. Bosnia and Herzegovina
 4. Croatia
 5. Greece
 6. Holy See
 7. Italy
 8. Malta
 9. Montenegro
 10. North Macedonia
 11. Portugal
 12. San Marino
 13. Serbia
 14. Slovenia
 15. Spain

Danh sách các nước Tây Âu

 1. Austria
 2. Belgium
 3. France
 4. Germany
 5. Liechtenstein
 6. Luxembourg
 7. Monaco
 8. Netherlands
 9. Switzerland

Các nước Châu Mỹ

danh sách các nước châu mỹ

Châu Mỹ bao gồm 35 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Bắc Mỹ, Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ.

Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Anguilla (U.K.); Aruba (Netherlands); Bermuda (U.K); British Virgin Islands (U.K); Caribbean Netherlands (Netherlands); Cayman Islands (U.K); Curaçao (Netherlands); Falkland Islands (U.K); French Guiana (France); Greenland (Denmark); Guadeloupe (France); Martinique (France); Montserrat (U.K); Puerto Rico (U.S.A); Saint Pierre & Miquelon (France); Sint Maarten (Netherlands); Turks and Caicos (U.K); U.S. Virgin Islands (U.S.A).

Danh sách các nước Bắc Mỹ

 1. Canada
 2. United States

Danh sách các nước Caribe

 1. Antigua and Barbuda
 2. Bahamas
 3. Barbados
 4. Cuba
 5. Dominica
 6. Dominican Republic
 7. Grenada
 8. Haiti
 9. Jamaica
 10. Saint Kitts & Nevis
 11. Saint Lucia
 12. St. Vincent & Grenadines
 13. Trinidad and Tobago

Danh sách các nước Nam Mỹ

 1. Argentina
 2. Bolivia
 3. Brazil
 4. Chile
 5. Colombia
 6. Ecuador
 7. Guyana
 8. Paraguay
 9. Peru
 10. Suriname
 11. Uruguay
 12. Venezuela

Danh sách các nước Trung Mỹ

 1. Belize
 2. Costa Rica
 3. El Salvador
 4. Guatemala
 5. Honduras
 6. Mexico
 7. Nicaragua
 8. Panama

Các nước Châu Phi

danh sách các nước châu phi

Châu Phi bao gồm 54 Quốc Gia. Chia làm 5 vùng là: Bắc Phi, Đông Phi, Nam Phi, Trung Phi và Tây Phi

Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Réunion (France); Western Sahara (tranh chấp); Mayotte (France); Saint Helena (U.K).

Danh sách các nước Bắc Phi

 1. Algeria
 2. Egypt
 3. Libya
 4. Morocco
 5. Sudan
 6. Tunisia

Danh sách các nước Đông Phi

 1. Burundi
 2. Comoros
 3. Djibouti
 4. Eritrea
 5. Ethiopia
 6. Kenya
 7. Madagascar
 8. Malawi
 9. Mauritius
 10. Mozambique
 11. Rwanda
 12. Seychelles
 13. Somalia
 14. South Sudan
 15. Tanzania
 16. Uganda
 17. Zambia
 18. Zimbabwe

Danh sách các nước Nam Phi

 1. Botswana
 2. Eswatini
 3. Lesotho
 4. Namibia
 5. South Africa

Danh sách các nước Tây Phi

 1. Benin
 2. Burkina Faso
 3. Cabo Verde
 4. Côte d’Ivoire
 5. Gambia
 6. Ghana
 7. Guinea
 8. Guinea-Bissau
 9. Liberia
 10. Mali
 11. Mauritania
 12. Niger
 13. Nigeria
 14. Senegal
 15. Sierra Leone
 16. Togo

Danh sách các nước Trung Phi

 1. Angola
 2. Cameroon
 3. Central African Republic
 4. Chad
 5. Congo
 6. DR Congo
 7. Equatorial Guinea
 8. Gabon
 9. Sao Tome & Principe

Các nước Châu Úc

danh sách các nước châu úc

Châu Úc bao gồm 14 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Australia and New Zealand, Melanesia, Micronesia và Polynesia.

Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: American Samoa (U.S.A); Cook Islands (partly New Zealand); French Polynesia (France); Guam (U.S.A); New Caledonia (France); Niue (partly New Zealand); Northern Mariana Islands (U.S.A); Tokelau (New Zealand); Wallis & Futuna (France).

Danh sách các nước Australia and New Zealand

 1. Australia
 2. New Zealand

Danh sách các nước Melanesia

 1. Fiji
 2. Papua New Guinea
 3. Solomon Islands
 4. Vanuatu

Danh sách các nước Micronesia

 1. Kiribati
 2. Marshall Islands
 3. Micronesia
 4. Nauru
 5. Palau

Danh sách các nước Polynesia

 1. Samoa
 2. Tonga
 3. Tuvalu

Bản quyền thuộc về Bankervn – DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN. Sao chép vui lòng dẫn nguồn. Thanks &Best regards!