Concert Ticket RACA là gì?

Concert Ticket RACA là gì?

Concert Ticket là vé xem hòa nhạc trên thế giới ảo The USM Metaverse của Radio Caca (virtual concert tickets in Metaverse). Từ ngày 14/12/2021, Concert Ticket được thêm vào phần thưởng đập trứng Metamon với tỷ lệ 6.6667%.

Concert Ticket NFT RACA là gì

  • Tổng cung: 300.000
  • Ngày sử dụng dự kiến: 01/04/2022

Sau khi mở trứng, Concert Ticket sẽ nằm trong Game Assets, mục Others. Hiện tại, không thể mua bán trao đổi vật phẩm này.

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: