Danh sách Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam 2023

Theo Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam hiện có 2 Ngân hàng Liên doanh, 9 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 52 chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài đang hoạt động. Số liệu do SBV công bố được cập nhật thường xuyên.

Danh sách Ngân hàng liên doanh

STTTên đầy đủ Website 
1Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)indovinabank.com.vn
2Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB)vrbank.com.vn

Trong đó

  • Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Indovina (IVB) là Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam. Indovina được thành lập từ 21/11/1990 giữa VietinBank và Cathay United Bank (CUB) của Đài Loan. Cuối năm 2018, vốn điều lệ của IVB là 193 triệu USD, trong đó mỗi bên góp 50%.
Ngân hàng Indovina
  • Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) thành lập ngày 19/11/2006 giữa BIDV và VTB của Nga. Hiện nay, vốn điều lệ của VRB là 168,5 triệu USD, mỗi bên góp 50%.
Ngân hàng Việt Nga
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: