Danh sách 17 huyện của tỉnh Gia Lai mới nhất 2024

Gia Lai có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 02 Thị xã và 14 Huyện
0

Gia Lai là tỉnh rộng nhất trong 5 tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích lên đến 15.510,80 km², Gia Lai có diện tích xếp thứ hai toàn quốc, chỉ đứng sau Nghệ An. Dân số là 1.513.847 người, chỉ đứng sau Đăk Lắk và xếp thứ 18 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 17 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 14 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện. Trong đó, Huyện Kbang có diện tích lớn nhất và Thành phố Pleiku có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Pleiku321.147
2Huyện Ia Grai112.500
3Huyện Chư Sê110.300
4Huyện Đăk Đoa107.110
5Huyện Chư Prông103.540
6Huyện Krông Pa100.800
7Huyện Đức Cơ95.180
8Huyện Phú Thiện90.870
9Huyện Chư Păh82.594
10Thị xã An Khê81.600
11Thị xã Ayun Pa81.600
12Huyện Kbang80.130
13Huyện Mang Yang77.750
14Huyện Chư Pưh70.920
15Huyện Ia Pa65.590
16Huyện Kông Chro54.420
17Huyện Đăk Pơ48.350

Bản đồ các huyện của tỉnh Gia Lai

Bản đồ các huyện Gia Lai mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Gia Lai

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Gia Lai. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Gia Lai

Danh sách các phường, xã của tỉnh Gia Lai

Dưới 17 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Gia Lai có tổng cộng 220 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã.

Các phường xã của thành phố Pleiku

Thành phố Pleiku được thành lập vào năm 2020, có diện tích 260,77  km2 và dân số 321.147 người. Bao gồm 14 phường và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Chi Lăng
 2. Phường Diên Hồng
 3. Phường Đống Đa
 4. Phường Hoa Lư
 5. Phường Hội Phú
 6. Phường Hội Thương
 7. Phường Ia Kring
 8. Phường Phù Đổng
 9. Phường Tây Sơn
 10. Phường Thắng Lợi
 11. Phường Thống Nhất
 12. Phường Trà Bá
 13. Phường Yên Đỗ
 14. Phường Yên Thế 
 15. Xã An Phú
 16. Xã Biển Hồ
 17. Xã Chư Á
 18. Xã Diên Phú
 19. Xã Gào
 20. Xã Ia Kênh
 21. Xã Tân Sơn
 22. Xã Trà Đa

Các phường xã của thị xã An Khê

Thị xã An Khê được thành lập vào năm 2003, có diện tích 200,65  km2 và dân số 81.600 người. Bao gồm 6 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Bình
 2. Phường An Phú
 3. Phường An Phước
 4. Phường An Tân
 5. Phường Ngô Mây
 6. Phường Tây Sơn
 7. Xã Cửu An
 8. Xã Song An
 9. Xã Thành An
 10. Xã Tú An
 11. Xã Xuân An

Các phường xã của thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa được thành lập vào năm 2007, có diện tích 287 km2 và dân số 53.720 người. Bao gồm 4 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Cheo Reo
 2. Phường Đoàn Kết
 3. Phường Hòa Bình
 4. Phường Sông Bờ 
 5. Xã Chư Băh
 6. Xã Ia RBol
 7. Xã Ia R’tô
 8. Xã Ia Sao

Các phường xã của huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh được thành lập vào năm 1997, có diện tích 972 km2 và dân số 82.594 người. Bao gồm 2 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Hoà
 2. Thị trấn Ia Ly
 3. Xã Chư Đang Ya
 4. Xã Đắk Tơ Ver
 5. Xã Hà Tây
 6. Xã Hòa Phú
 7. Xã Ia Ka
 8. Xã Ia Khươl
 9. Xã Ia Kreng
 10. Xã Ia Mơ Nông
 11. Xã Ia Nhin
 12. Xã Ia Phí
 13. Xã Nghĩa Hòa
 14. Xã Nghĩa Hưng

Các phường xã của huyện Chư Prông

Huyện Chư Prông được thành lập vào năm 1932, có diện tích 1.685,5  km2 và dân số 103.540 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chư Prông
 2. Xã Bàu Cạn
 3. Xã Bình Giáo
 4. Xã Ia Bang
 5. Xã Ia Băng
 6. Xã Ia Boòng
 7. Xã Ia Drăng
 8. Xã Ia Ga
 9. Xã Ia Kly
 10. Xã Ia Lâu
 11. Xã Ia Me
 12. Xã Ia Mơ
 13. Xã Ia O
 14. Xã Ia Phìn
 15. Xã Ia Pia
 16. Xã Ia Piơr
 17. Xã Ia Púch
 18. Xã Ia Tôr
 19. Xã Ia Vê
 20. Xã Thăng Hưng

Các phường xã của huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh được thành lập vào năm 2009, có diện tích 718,05  km2 và dân số 70.920 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nhơn Hoà
 2. Xã Chư Don
 3. Xã Ia Blứ
 4. Xã Ia Dreng
 5. Xã Ia Hla
 6. Xã Ia Hrú
 7. Xã Ia Le
 8. Xã Ia Phang
 9. Xã Ia Rong

Các phường xã của huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê được thành lập vào năm 1981, có diện tích 643 km2 và dân số 110.300 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chư Sê
 2. Xã Al Bá
 3. Xã Ayun
 4. Xã Bar Măih
 5. Xã Bờ Ngoong
 6. Xã Chư Pơng
 7. Xã Dun
 8. Xã Hbông
 9. Xã Ia Blang
 10. Xã Ia Glai
 11. Xã Ia Hlốp
 12. Xã Ia Ko
 13. Xã Ia Pal
 14. Xã Ia Tiêm
 15. Xã Kông Htok

Các phường xã của huyện Đăk Đoa

Huyện Đak Đoa được thành lập vào năm 1981, có diện tích 643 km2 và dân số 107.110 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đak Đoa
 2. Xã A Dơk
 3. Xã Đak Krong
 4. Xã Đak Sơ Mei
 5. Xã Glar
 6. Xã Hà Bầu
 7. Xã Hà Đông
 8. Xã Hải Yang
 9. Xã Hneng
 10. Xã Hnol
 11. Xã Ia Băng
 12. Xã Ia Pết
 13. Xã Kdang
 14. Xã Kon Gang
 15. Xã Nam Yang
 16. Xã Tân Bình
 17. Xã Trang

Các phường xã của huyện Đăk Pơ

Huyện Đak Pơ được thành lập vào năm 2003, có diện tích 502,62 km2 và dân số 48.350 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đak Pơ
 2. Xã An Thành
 3. Xã Cư An
 4. Xã Hà Tam
 5. Xã Phú An
 6. Xã Tân An
 7. Xã Ya Hội
 8. Xã Yang Bắc

Các phường xã của huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ được thành lập vào năm 1991, có diện tích 724,28  km2 và dân số 95.180 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chư Ty
 2. Xã Ia Din
 3. Xã Ia Dom
 4. Xã Ia Dơk
 5. Xã Ia Kla
 6. Xã Ia Krêl
 7. Xã Ia Kriêng
 8. Xã Ia Lang
 9. Xã Ia Nan
 10. Xã Ia Pnôn

Các phường xã của huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai được thành lập vào năm 1996, có diện tích 1.157,3  km2 và dân số 112.500 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ia Kha
 2. Xã Ia Bă
 3. Xã Ia Chia
 4. Xã Ia Dêr
 5. Xã Ia Grăng
 6. Xã Ia Hrung
 7. Xã Ia Khai
 8. Xã Ia Krai
 9. Xã Ia O
 10. Xã Ia Pếch
 11. Xã Ia Sao
 12. Xã Ia Tô
 13. Xã Ia Yok

Các phường xã của huyện Ia Pa

Huyện Ia Pa được thành lập vào năm 2002, có diện tích 870,90 km2 và dân số 65.590 người. Bao gồm 9 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Chư Mố
 2. Xã Chư Răng
 3. Xã Ia Broăi
 4. Xã Ia Kdăm
 5. Xã Ia Mrơn
 6. Xã Ia Trok
 7. Xã Ia Tul
 8. Xã Kim Tân 
 9. Xã Pờ Tó

Các phường xã của huyện Kbang

Huyện Kbang được thành lập vào năm 1984, có diện tích 1.850,30  km2 và dân số 80.130 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kbang
 2. Xã Đăk HLơ
 3. Xã Đăk Rong
 4. Xã Đak SMar
 5. Xã Đông
 6. Xã Kon Pne
 7. Xã Kông Bờ La
 8. Xã Kông Lơng Khơng
 9. Xã Krong
 10. Xã Lơ Ku
 11. Xã Nghĩa An
 12. Xã Sơ Pai
 13. Xã Sơn Lang
 14. Xã Tơ Tung

Các phường xã của huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro được thành lập vào năm 1988, có diện tích 1.438,20 km2 và dân số 54.420 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kông Chro
 2. Xã An Trung
 3. Xã Chơ Long
 4. Xã Chư Krey
 5. Xã Đăk Kơ Ning
 6. Xã Đăk Pling
 7. Xã Đăk Pơ Pho
 8. Xã Đăk Song
 9. Xã Đăk Tơ Pang
 10. Xã Kông Yang
 11. Xã Sró
 12. Xã Ya Ma
 13. Xã Yang Nam
 14. Xã Yang Trung

Các phường xã của huyện Krông Pa

Huyện Krông Pa được thành lập vào năm 1979, có diện tích 1.628 km2 và dân số 100.800 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Túc
 2. Xã Chư Gu
 3. Xã Chư Ngọc
 4. Xã Chư Drăng
 5. Xã Chư Rcăm
 6. Xã Đất Bằng
 7. Xã Ia HDreh
 8. Xã Ia Mlăh
 9. Xã Ia RMok
 10. Xã Ia RSai
 11. Xã Ia RSươm
 12. Xã Krông Năng
 13. Xã Phú Cần
 14. Xã Uar

Các phường xã của huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang có diện tích 1.127,8 km2 và dân số 77.750 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kon Dơng
 2. Xã Ayun
 3. Xã Đắk Drjăng
 4. Xã Đắk Jơ Ta
 5. Xã Đak Ta Ley
 6. Xã Đắk Trôi
 7. Xã Đắk Ya
 8. Xã Đê Ar
 9. Xã Hra
 10. Xã Kon Chiêng
 11. Xã Kon Thụp
 12. Xã Lơ Pang

Các phường xã của huyện Phú Thiện

Huyện Phú Thiện được thành lập năm 2007, có diện tích 505,8 km2 và dân số 90.870 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Thiện
 2. Xã Ayun Hạ
 3. Xã Chrôh Pơnan
 4. Xã Chư A Thai
 5. Xã Ia Ake
 6. Xã Ia Hiao
 7. Xã Ia Piar
 8. Xã Ia Peng
 9. Xã Ia Sol
 10. Xã Ia Yeng

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Gia Lai được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của UBND Tỉnh Gia Lai, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Hằng Dương
Hằng Dương
Cuộc đời là những chuyến đi. Yêu màu tím thích mộng mơ và tung tăng trên những chặng đường
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: