Tỉnh Hải Dương có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Hải Dương có bao nhiêu huyện

02 Thành phố, 01 Thị xã và 09 Huyện
0

Hải Dương là tỉnh cửa ngõ phía đông của Đồng Bằng Sông Hồng. Tiếp giáp Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh và Thái Bình. Tỉnh có tổng diện tích là 1.668,20 km², xếp thứ 51 toàn quốc. Dân số khoảng 1.892.254 người, xếp thứ 9 toàn quốc. Về mặt hành chính, Hải Dương được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện. Trong đó, Thành phố Chí Linh có diện tích lớn nhất và Thành phố Hải Dương có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Hải Dương508.190
2Thành phố Chí Linh220.421
3Thị xã Kinh Môn203.638
4Huyện Ninh Giang190.077
5Huyện Thanh Miện183.485
6Huyện Nam Sách167.089
7Huyện Kim Thành165.782
8Huyện Cầm Giang158.859
9Huyện Tứ Kỳ152.541
10Huyện Bình Giang145.535
11Huyện Thanh Hà136.858
12Huyện Gia Lộc115.670

Bản đồ các huyện của tỉnh Hải Dương

Bản đồ các huyện Hải Dương mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Hải Dương

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Hải Dương. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Hải Dương

Danh sách các phường, xã của tỉnh Hải Dương

Dưới 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Hải Dương có tổng cộng 235 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 47 phường, 10 thị trấn và 178 xã.

Các phường xã của thành phố Hải Dương

Thành phố Hải Dương được thành lập vào năm 1997, có diện tích 111,64 km2 và dân số 508.190 người. Bao gồm 19 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Ái Quốc
 2. Phường Bình Hàn
 3. Phường Cẩm Thượng
 4. Phường Hải Tân
 5. Phường Lê Thanh Nghị
 6. Phường Nam Đồng
 7. Phường Ngọc Châu
 8. Phường Nguyễn Trãi
 9. Phường Nhị Châu
 10. Phường Phạm Ngũ Lão
 11. Phường Quang Trung
 12. Phường Tân Bình
 13. Phường Tân Hưng
 14. Phường Thạch Khôi
 15. Phường Thanh Bình
 16. Phường Trần Hưng Đạo
 17. Phường Trần Phú
 18. Phường Tứ Minh
 19. Phường Việt Hòa 
 20. Xã An Thượng
 21. Xã Gia Xuyên
 22. Xã Liên Hồng
 23. Xã Ngọc Sơn
 24. Xã Quyết Thắng
 25. Xã Tiền Tiến

Các phường xã của thành phố Chí Linh

Thành phố Chí Linh được thành lập vào năm 2019, có diện tích 282,91 km2 và dân số 220.421 người. Bao gồm 14 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Lạc
 2. Phường Bến Tắm
 3. Phường Chí Minh
 4. Phường Cổ Thành
 5. Phường Cộng Hòa
 6. Phường Đồng Lạc
 7. Phường Hoàng Tân
 8. Phường Hoàng Tiến
 9. Phường Phả Lại
 10. Phường Sao Đỏ
 11. Phường Tân Dân
 12. Phường Thái Học
 13. Phường Văn An
 14. Phường Văn Đức 
 15. Xã Bắc An
 16. Xã Hoàng Hoa Thám
 17. Xã Hưng Đạo
 18. Xã Lê Lợi
 19. Xã Nhân Huệ

Các phường xã của thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn được thành lập vào năm 2019, có diện tích 165,33 km2 và dân số 203.638 người. Bao gồm 14 phường và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Lưu
 2. Phường An Phụ
 3. Phường An Sinh
 4. Phường Duy Tân
 5. Phường Hiến Thành
 6. Phường Hiệp An
 7. Phường Hiệp Sơn
 8. Phường Long Xuyên
 9. Phường Minh Tân
 10. Phường Phạm Thái
 11. Phường Phú Thứ
 12. Phường Tân Dân
 13. Phường Thái Thịnh
 14. Phường Thất Hùng 
 15. Xã Bạch Đằng
 16. Xã Hiệp Hòa
 17. Xã Hoành Sơn
 18. Xã Lạc Long
 19. Xã Lê Ninh
 20. Xã Minh Hòa
 21. Xã Quang Thành
 22. Xã Thăng Long
 23. Xã Thượng Quận

Các phường xã của huyện Bình Giang

Huyện Bình Giang được thành lập vào năm 1997, có diện tích 104,70 km2 và dân số 145.535 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kẻ Sặt
 2. Xã Bình Minh
 3. Xã Bình Xuyên
 4. Xã Cổ Bì
 5. Xã Hồng Khê
 6. Xã Hùng Thắng
 7. Xã Long Xuyên
 8. Xã Nhân Quyền
 9. Xã Tân Hồng
 10. Xã Tân Việt
 11. Xã Thái Dương
 12. Xã Thái Học
 13. Xã Thái Hòa
 14. Xã Thúc Kháng
 15. Xã Vĩnh Hồng
 16. Xã Vĩnh Hưng

Các phường xã của huyện Cẩm Giang

Huyện Cẩm Giàng có diện tích 108,95 km2 và dân số 158.859 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lai Cách
 2. Thị trấn Cẩm Giang
 3. Xã Cẩm Điền
 4. Xã Cẩm Đoài
 5. Xã Cẩm Đông
 6. Xã Cẩm Hoàng
 7. Xã Cẩm Hưng
 8. Xã Cẩm Phúc
 9. Xã Cẩm Văn
 10. Xã Cẩm Vũ
 11. Xã Cao An
 12. Xã Định Sơn
 13. Xã Đức Chính
 14. Xã Lương Điền
 15. Xã Ngọc Liên
 16. Xã Tân Trường
 17. Xã Thạch Lỗi

Các phường xã của huyện Gia Lộc

Huyện Gia Lộc có diện tích 99,70 km2 và dân số 115.670 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gia Lộc
 2. Xã Đoàn Thượng
 3. Xã Đồng Quang
 4. Xã Đức Xương
 5. Xã Gia Khánh
 6. Xã Gia Lương
 7. Xã Gia Tân
 8. Xã Hoàng Diệu
 9. Xã Hồng Hưng
 10. Xã Lê Lợi
 11. Xã Nhật Tân
 12. Xã Phạm Trấn
 13. Xã Quang Minh
 14. Xã Tân Tiến
 15. Xã Thống Kênh
 16. Xã Thống Nhất
 17. Xã Toàn Thắng
 18. Xã Yết Kiêu

Các phường xã của huyện Kim Thành

Huyện Kim Thành được thành lập vào năm 1997, có diện tích 112,90 km2 và dân số 165.782 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Thái
 2. Xã Bình Dân
 3. Xã Cổ Dũng
 4. Xã Cộng Hòa
 5. Xã Đại Đức
 6. Xã Đồng Cẩm
 7. Xã Kim Anh
 8. Xã Kim Đính
 9. Xã Kim Liên
 10. Xã Kim Tân
 11. Xã Kim Xuyên
 12. Xã Lai Vu
 13. Xã Liên Hòa
 14. Xã Ngũ Phúc
 15. Xã Phúc Thành
 16. Xã Tam Kỳ
 17. Xã Thượng Vũ
 18. Xã Tuấn Việt

Các phường xã của huyện Nam Sách

Huyện Nam Sách có diện tích 252,8 km2 và dân số 167.089 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nam Sách
 2. Xã An Bình
 3. Xã An Lâm
 4. Xã An Sơn
 5. Xã Cộng Hòa
 6. Xã Đồng Lạc
 7. Xã Hiệp Cát
 8. Xã Hồng Phong
 9. Xã Hợp Tiến
 10. Xã Minh Tân
 11. Xã Nam Chính
 12. Xã Nam Hồng
 13. Xã Nam Hưng
 14. Xã Nam Tân
 15. Xã Nam Trung
 16. Xã Phú Điền
 17. Xã Quốc Tuấn
 18. Xã Thái Tân
 19. Xã Thanh Quang

Các phường xã của huyện Ninh Giang

Huyện Ninh Giang được thành lập năm 1996 có diện tích 135,40 km2 và dân số 190.077 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ninh Giang
 2. Xã An Đức
 3. Xã Đồng Tâm
 4. Xã Đông Xuyên
 5. Xã Hiệp Lực
 6. Xã Hồng Dụ
 7. Xã Hồng Đức
 8. Xã Hồng Phong
 9. Xã Hồng Phúc
 10. Xã Hưng Long
 11. Xã Kiến Quốc
 12. Xã Nghĩa An
 13. Xã Ninh Hải
 14. Xã Tân Hương
 15. Xã Tân Phong
 16. Xã Tân Quang
 17. Xã Ứng Hòe
 18. Xã Văn Hội
 19. Xã Vạn Phúc
 20. Xã Vĩnh Hòa

Các phường xã của huyện Thanh Hà

Huyện Thanh Hà có diện tích 140,70 km2 và dân số 136.858 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thanh Hà
 2. Xã An Phượng
 3. Xã Cẩm Chế
 4. Xã Hồng Lạc
 5. Xã Liên Mạc
 6. Xã Tân An
 7. Xã Tân Việt
 8. Xã Thanh An
 9. Xã Thanh Cường
 10. Xã Thanh Hải
 11. Xã Thanh Hồng
 12. Xã Thanh Khê
 13. Xã Thanh Lang
 14. Xã Thanh Quang
 15. Xã Thanh Sơn
 16. Xã Thanh Thủy
 17. Xã Thanh Xá
 18. Xã Thanh Xuân,
 19. Xã Việt Hồng
 20. Xã Vĩnh Lập

Các phường xã của huyện Thanh Miện

Huyện Thanh Miện có diện tích 122,32 km2 và dân số 183.485 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thanh Miện
 2. Xã Cao Thắng
 3. Xã Chi Lăng Bắc
 4. Xã Chi Lăng Nam
 5. Xã Đoàn Kết
 6. Xã Đoàn Tùng
 7. Xã Hồng Phong
 8. Xã Hồng Quang
 9. Xã Lam Sơn
 10. Xã Lê Hồng
 11. Xã Ngô Quyền
 12. Xã Ngũ Hùng
 13. Xã Phạm Kha
 14. Xã Tân Trào
 15. Xã Thanh Giang
 16. Xã Thanh Tùng
 17. Xã Tứ Cường

Các phường xã của huyện Tứ Kỳ

Huyện Tứ Kỳ có diện tích 165,32 km2 và dân số 152.541 người. Bao gồm 1 thị trấn và 22 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tứ Kỳ
 2. Xã An Thanh
 3. Xã Bình Lãng
 4. Xã Chí Minh
 5. Xã Cộng Lạc
 6. Xã Đại Hợp
 7. Xã Đại Sơn
 8. Xã Dân Chủ
 9. Xã Hà Kỳ
 10. Xã Hà Thanh
 11. Xã Hưng Đạo
 12. Xã Minh Đức
 13. Xã Ngọc Kỳ
 14. Xã Nguyên Giáp
 15. Xã Phượng Kỳ
 16. Xã Quang Khải
 17. Xã Quảng Nghiệp
 18. Xã Quang Phục
 19. Xã Quang Trung
 20. Xã Tái Sơn
 21. Xã Tân Kỳ
 22. Xã Tiên Động
 23. Xã Văn Tố

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Hải Dương được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: