Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu huyện

07 Quận và 08 Huyện
0

Hải Phòng là môt trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và là cửa ngõ phía đông nam của vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Thành phố cảng có tổng diện tích là 1.522,50 km², xếp thứ 55 toàn quốc. Dân số khoảng 2.028.514 người, xếp thứ 7 toàn quốc. Về mặt hành chính, Hải Phòng được chia thành 15 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 07 quận và 08 huyện.

Danh sách các quận huyện của Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng được chia thành 15 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 7 quận và 8 huyện. Trong đó, Huyện Cát Hải có diện tích lớn nhất và Huyện Thủy Nguyên có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Thủy Nguyên333.810
2Quận Lê Chân219.762
3Huyện An Dương195.717
4Huyện Vĩnh Bảo182.835
5Quận Ngô Quyền165.309
6Huyện Tiên Lãng154.789
7Huyện An Lão146.712
8Huyện Kiến Thụy140.417
9Quận Hải An132.943
10Quận Kiến An118.047
11Quận Hồng Bàng96.111
12Huyện Dương Kính60.319
13Quận Đồ Sơn49.029
14Huyện Cát Hải32.090
15Huyện Bạch Long Vĩ624

Bản đồ các huyện của Thành phố Hải Phòng

Bản đồ quận huyện thành phố Hải Phòng mới nhất

Download danh sách các huyện của Thành phố Hải Phòng

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của Thành phố Hải Phòng. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của Thành phố Hải Phòng

Danh sách các phường, xã của Thành phố Hải Phòng

Dưới 15 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Thành phố Hải Phòng có tổng cộng 217 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã.

Các phường xã của quận Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn được thành lập vào năm 2007, có diện tích 42,37 km2 và dân số 49.029 người. Bao gồm 6 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Bàng La
 2. Phường Hải Sơn
 3. Phường Hợp Đức
 4. Phường Minh Đức
 5. Phường Ngọc Xuyên
 6. Phường Vạn Hương

Các phường xã của quận Dương Kinh

Quận Dương Kinh được thành lập vào năm 2007, có diện tích 48,85 km2 và dân số 60.319 người. Bao gồm 6 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Anh Dũng
 2. Phường Đa Phúc
 3. Phường Hải Thành
 4. Phường Hoà Nghĩa
 5. Phường Hưng Đạo
 6. Phường Tân Thành

Các phường xã của quận Hải An

Quận Hải An được thành lập vào năm 2002, có diện tích 103,7 km2 và dân số 132.943 người. Bao gồm 8 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Cát Bi
 2. Phường Đằng Lâm
 3. Phường Đằng Hải
 4. Phường Đông Hải 1
 5. Phường Đông Hải 2
 6. Phường Nam Hải
 7. Phường Thành Tô
 8. Phường Tràng Cát

Các phường xã của quận Hồng Bàng

Quận Hồng Bàng được thành lập vào năm 1961, có diện tích 14,5 km2 và dân số 96.111 người. Bao gồm 9 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Hạ Lý
 2. Phường Hoàng Văn Thụ
 3. Phường Hùng Vương
 4. Phường Minh Khai
 5. Phường Phan Bội Châu
 6. Phường Quán Toan
 7. Phường Sở Dầu
 8. Phường Thượng Lý
 9. Phường Trại Chuối

Các phường xã của quận Kiến An

Quận Kiến An được thành lập vào năm 1994, có diện tích 29,6 km2 và dân số 118.047 người. Bao gồm 10 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Bắc Sơn
 2. Phường Đồng Hòa
 3. Phường Lãm Hà
 4. Phường Nam Sơn
 5. Phường Ngọc Sơn
 6. Phường Phù Liễn
 7. Phường Quán Trữ
 8. Phường Trần Thành Ngọ
 9. Phường Tràng Minh
 10. Phường Văn Đẩu

Các phường xã của quận Lê Chân

Quận Lê Chân được thành lập vào năm 1961, có diện tích 29,6 km2 và dân số 219.762 người. Bao gồm 15 phường, cụ thể là: 

 1. Phường An Biên
 2. Phường An Dương
 3. Phường Cát Dài
 4. Phường Đông Hải
 5. Phường Dư Hàng
 6. Phường Dư Hàng Kênh
 7. Phường Hàng Kênh
 8. Phường Hồ Nam
 9. Phường Kênh Dương
 10. Phường Lam Sơn
 11. Phường Nghĩa Xá
 12. Phường Niệm Nghĩa
 13. Phường Trại Cau
 14. Phường Trần Nguyên Hãn
 15. Phường Vĩnh Niệm

Các phường xã của quận Ngô Quyền

Quận Ngô Quyền được thành lập vào năm 1961, có diện tích 11 km2 và dân số 165.309 người. Bao gồm 12 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Cầu Đất
 2. Phường Cầu Tre
 3. Phường Đằng Giang
 4. Phường Đông Khê
 5. Phường Đồng Quốc Bình
 6. Phường Gia Viên
 7. Phường Lạc Viên
 8. Phường Lạch Tray
 9. Phường Lê Lợi
 10. Phường Máy Chai
 11. Phường Máy Tơ
 12. Phường Vạn Mỹ

Các phường xã của huyện An Dương

Huyện An Dương được thành lập vào năm 2002, có diện tích 98,32 km2 và dân số 195.717 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn An Dương
 2. Xã An Đồng
 3. Xã An Hòa
 4. Xã An Hồng
 5. Xã An Hưng
 6. Xã Bắc Sơn
 7. Xã Đại Bản
 8. Xã Đặng Cương
 9. Xã Đồng Thái
 10. Xã Hồng Phong
 11. Xã Hồng Thái
 12. Xã Lê Lợi
 13. Xã Lê Thiện
 14. Xã Nam Sơn
 15. Xã Quốc Tuấn
 16. Xã Tân Tiến

Các phường xã của huyện An Lão

Huyện An Lão được thành lập vào năm 1831, có diện tích 426,49 km2 và dân số 146.712 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn An Lão
 2. Thị trấn Trường Sơn
 3. Xã An Thái
 4. Xã An Thắng
 5. Xã An Thọ
 6. Xã An Tiến
 7. Xã Bát Trang
 8. Xã Chiến Thắng
 9. Xã Mỹ Đức
 10. Xã Quang Hưng
 11. Xã Quang Trung
 12. Xã Quốc Tuấn
 13. Xã Tân Dân
 14. Xã Tân Viên
 15. Xã Thái Sơn
 16. Xã Trường Thành
 17. Xã Trường Thọ

Các phường xã của huyện Bạch Long Vĩ

Huyện Bạch Long Vĩ được thành lập vào năm 1992, có diện tích 1,8 km2 và dân số 624người. Không phân chia hành chính.

Các phường xã của huyện Cát Hải

Huyện Cát Hải có diện tích 325,6 km2 và dân số 32.090 người. Bao gồm 2 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cát Bà
 2. Thị trấn Cát Hải
 3. Xã Đồng Bài
 4. Xã Gia Luận
 5. Xã Hiền Hào
 6. Xã Hoàng Châu
 7. Xã Nghĩa Lộ
 8. Xã Phù Long
 9. Xã Trân Châu
 10. Xã Văn Phong
 11. Xã Việt Hải
 12. Xã Xuân Đám

Các phường xã của huyện Kiến Thụy

Huyện Kiến Thụy có diện tích 107,5 km2 và dân số 140.417 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Núi Đối
 2. Xã Đại Đồng
 3. Xã Đại Hà
 4. Xã Đại Hợp
 5. Xã Đoàn Xá
 6. Xã Đông Phương
 7. Xã Du Lễ
 8. Xã Hữu Bằng
 9. Xã Kiến Quốc
 10. Xã Minh Tân
 11. Xã Ngũ Đoan
 12. Xã Ngũ Phúc
 13. Xã Tân Phong
 14. Xã Tân Trào
 15. Xã Thanh Sơn
 16. Xã Thuận Thiên
 17. Xã Thụy Hương
 18. Xã Tú Sơn

Các phường xã của huyện Thủy Nguyên

Huyện Thủy Nguyên có diện tích 242,87 km2 và dân số 333.810 người. Bao gồm 2 thị trấn và 35 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Núi Đèo
 2. Thị trấn Minh Đức
 3. Xã An Lư
 4. Xã An Sơn
 5. Xã Cao Nhân
 6. Xã Chính Mỹ
 7. Xã Dương Quan
 8. Xã Đông Sơn
 9. Xã Gia Đức
 10. Xã Gia Minh
 11. Xã Hoa Động
 12. Xã Hòa Bình
 13. Xã Hoàng Động
 14. Xã Hợp Thành
 15. Xã Kênh Giang
 16. Xã Kiền Bái
 17. Xã Kỳ Sơn
 18. Xã Lại Xuân
 19. Xã Lâm Động
 20. Xã Lập Lễ
 21. Xã Liên Khê
 22. Xã Lưu Kiếm
 23. Xã Lưu Kỳ
 24. Xã Minh Tân
 25. Xã Mỹ Đồng
 26. Xã Ngũ Lão
 27. Xã Phả Lễ
 28. Xã Phù Ninh
 29. Xã Phục Lễ
 30. Xã Quảng Thanh
 31. Xã Tam Hưng
 32. Xã Tân Dương
 33. Xã Thiên Hương
 34. Xã Thủy Đường
 35. Xã Thủy Sơn
 36. Xã Thủy Triều
 37. Xã Trung Hà

Các phường xã của huyện Tiên Lãng

Huyện Tiên Lãng được thành lập vào năm 1906 có diện tích 189,04 km2 và dân số 154.789 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tiên Lãng
 2. Xã Bắc Hưng
 3. Xã Bạch Đằng
 4. Xã Cấp Tiến
 5. Xã Đại Thắng
 6. Xã Đoàn Lập
 7. Xã Đông Hưng
 8. Xã Hùng Thắng
 9. Xã Khởi Nghĩa
 10. Xã Kiến Thiết
 11. Xã Nam Hưng
 12. Xã Quang Phục
 13. Xã Quyết Tiến
 14. Xã Tây Hưng
 15. Xã Tiên Cường
 16. Xã Tiên Minh
 17. Xã Tiên Thắng
 18. Xã Tiên Thanh
 19. Xã Toàn Thắng
 20. Xã Tự Cường
 21. Xã Vinh Quang

Các phường xã của huyện Vĩnh Bảo

Huyện Vĩnh Bảo được thành lập vào năm 1855 có diện tích 189,04 km2 và dân số 183,30 người. Bao gồm 1 thị trấn và 29 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Bảo
 2. Xã An Hòa
 3. Xã Cao Minh
 4. Xã Cổ Am
 5. Xã Cộng Hiền
 6. Xã Đồng Minh
 7. Xã Dũng Tiến
 8. Xã Giang Biên
 9. Xã Hiệp Hòa
 10. Xã Hòa Bình
 11. Xã Hưng Nhân
 12. Xã Hùng Tiến
 13. Xã Liên Am
 14. Xã Lý Học
 15. Xã Nhân Hòa
 16. Xã Tam Cường
 17. Xã Tam Đa
 18. Xã Tân Hưng
 19. Xã Tân Liên
 20. Xã Thắng Thủy
 21. Xã Thanh Lương
 22. Xã Tiền Phong
 23. Xã Trấn Dương
 24. Xã Trung Lập
 25. Xã Việt Tiến
 26. Xã Vĩnh An
 27. Xã Vĩnh Long
 28. Xã Vĩnh Phong
 29. Xã Vinh Quang
 30. Xã Vĩnh Tiến

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Hải Phòng tổng hợp từ cổng thông tin của Thành phố, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: