Tỉnh Hậu Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Hậu Giang có bao nhiêu huyện

0
02 Thành phố, 01 Thị xã và 05 Huyện

Hậu Giang là tỉnh ít dân nhất thuộc vùng Tây Nam Bộ, miền Nam Việt Nam. Nằm giữa sông Tiền Giang và sông Hậu, hai con sông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có diện tích 1.621,80 km², xếp thứ 53 toàn quốc. Dân số 733.017 người, xếp thứ 54 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh được chia thành 08 quận huyện, bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang được chia thành 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. Trong đó, Huyện Phụng Hiệp có cư dân đông đúc nhất, huyện Long Mỹ có diện tích lớn nhất và Thành phố Ngã Bảy thành lập năm 2020 có tuổi đời trẻ nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Phụng Hiệp187.216
2Huyện Châu Thành A97.189
3Huyện Vị Thuỷ89.973
4Huyện Châu Thành87.703
5Thành phố Vị Thanh73.010
6Thị xã Long Mỹ62.072
7Huyện Long Mỹ56.746
8Thành phố Ngã Bảy55.709

Bản đồ các huyện của tỉnh Hậu Giang

Bản đồ các huyện Hậu Giang

Download danh sách các huyện của Tỉnh Hậu Giang

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Hậu Giang. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các Huyện của tỉnh Hậu Giang

Danh sách các phường, xã của tỉnh Hậu Giang

Dưới 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Hậu Giang có tổng cộng 75 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 11 thị trấn, 13 phường và 51 xã.

Các phường xã của thành phố Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy được thành lập vào năm 2020, có diện tích 78,17 km2 và dân số 55.709 người. Bao gồm 4 phường và 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hiệp Lợi
 2. Phường Hiệp Thành
 3. Phường Lái Hiếu
 4. Phường Ngã Bảy
 5. Xã Đại Thành
 6. Xã Tân Thành

Các phường xã của thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh được thành lập vào năm 2010, có diện tích 118,68 km2 và dân số 73.010 người. Bao gồm 5 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường I
 2. Phường III
 3. Phường IV
 4. Phường V
 5. Phường VII
 6. Xã Hỏa Lựu
 7. Xã Hỏa Tiến
 8. Xã Tân Tiến
 9. Xã Vị Tân

Các phường xã của Thị xã Long Mỹ

Thị xã Long Mỹ được thành lập vào năm 2015, có diện tích 149,26 km2 và dân số 62.072 người. Bao gồm 4 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình Thạnh
 2. Phường Thuận An
 3. Phường Trà Lồng
 4. Phường Vĩnh Tường
 5. Xã Long Bình
 6. Xã Long Phú
 7. Xã Long Trị
 8. Xã Long Trị A
 9. Xã Tân Phú

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1913, có diện tích 140,86 km2 và dân số 87.703 người. Bao gồm 2 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngã Sáu
 2. Thị trấn Mái Dầm
 3. Xã Đông Phú
 4. Xã Đông Phước
 5. Xã Đông Phước A
 6. Xã Đông Thạnh
 7. Xã Phú Hữu
 8. Xã Phú Tân 

Các phường xã của huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành A được thành lập vào năm 2000, có diện tích 160,53 km2 và dân số 97.189 người. Bao gồm 4 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Một Ngàn
 2. Thị trấn Bảy Ngàn
 3. Thị trấn Cái Tắc
 4. Thị trấn Rạch Gòi
 5. Xã Nhơn Nghĩa A
 6. Xã Tân Hòa
 7. Xã Tân Phú Thạnh
 8. Xã Thạnh Xuân
 9. Xã Trường Long A
 10. Xã Trường Long Tây

Các phường xã của huyện Long Mỹ

Huyện Long Mỹ được thành lập vào năm 1908, có diện tích 490,85 km2 và dân số 56.746 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Viễn
 2. Xã Lương Nghĩa
 3. Xã Lương Tâm
 4. Xã Thuận Hoà
 5. Xã Thuận Hưng
 6. Xã Vĩnh Thuận Đông
 7. Xã Vĩnh Viễn A
 8. Xã Xà Phiên

Các phường xã của huyện Phụng Hiệp

Huyện Phụng Hiệp được thành lập vào năm 1908, có diện tích 484,50 km2 và dân số 187.216 người. Bao gồm 3 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cây Dương
 2. Thị Trấn Búng Tàu
 3. Thị trấn Kinh Cùng
 4. Xã Bình Thành
 5. Xã Hiệp Hưng
 6. Xã Hòa An
 7. Xã Hòa Mỹ
 8. Xã Long Thạnh
 9. Xã Phụng Hiệp
 10. Xã Phương Bình
 11. Xã Phương Phú
 12. Xã Tân Bình
 13. Xã Tân Long
 14. Xã Tân Phước Hưng
 15. Xã Thạnh Hòa

Các phường xã của huyện Vị Thuỷ

Huyện Vị Thuỷ được thành lập vào năm 1999, có diện tích 229,32 km2 và dân số 89.973 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nàng Mau
 2. Xã Vị Bình
 3. Xã Vị Đông
 4. Xã Vị Thắng
 5. Xã Vị Thanh
 6. Xã Vị Thủy
 7. Xã Vị Trung
 8. Xã Vĩnh Thuận Tây
 9. Xã Vĩnh Trung
 10. Xã Vĩnh Tường

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Hậu Giang được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: