Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Sóc Trăng có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 02 Thị xã và 08 Huyện

Sóc Trăng là tỉnh nổi tiếng nhất vùng Tây Nam Bộ về sự đa dạng văn hóa giữa ba dân tộc, Kinh, Khmer và người Hoa. Tỉnh có diện tích là 3.311,80 km², xếp thứ 43 toàn quốc. Dân số 1.199.653 người, xếp thứ 34 toàn quốc. Về mặt hành chính, Sóc Trăng được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Trong đó, thị xã Vĩnh Châu vừa có diện tích lớn nhất, vừa là nơi tập trung đông dân cư nhất toàn tỉnh.

#Quận HuyệnDân số (người)
1Thị xã Vĩnh Châu164.663
2Huyện Mỹ Xuyên150.151
3Huyện Kế Sách149.141
4Thành phố Sóc Trăng137.290
5Huyện Trần Đề112.451
6Huyện Châu Thành95.178
7Huyện Long Phú94.245
8Huyện Mỹ Tú90.515
9Thị xã Ngã Năm74.107
10Huyện Thạnh Trị73.589
11Huyện Cù Lao Dung58.298

Bản đồ các huyện của tỉnh Sóc Trăng

Bản đồ các huyện Sóc Trăng mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Sóc Trăng

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Sóc Trăng. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các Huyện của tỉnh Sóc Trăng

Danh sách các phường, xã của tỉnh Sóc Trăng

Dưới 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Sóc Trăng có tổng cộng 109 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã.

Các phường xã của thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng được thành lập vào năm 2007, có diện tích 76,01 km2 và dân số 137.290 người. Bao gồm 10 phường, cụ thể là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Phường 10

Các phường xã của thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm được thành lập vào năm 2013, có diện tích 242,15 km2 và dân số 74.107 người. Bao gồm 3 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Xã Long Bình
 5. Xã Mỹ Bình
 6. Xã Mỹ Quới
 7. Xã Tân Long
 8. Xã Vĩnh Quới

Các phường xã của thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu được thành lập vào năm 2011, có diện tích 468,71 km2 và dân số 164.663 người. Bao gồm 4 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường Khánh Hoà
 4. Phường Vĩnh Phước
 5. Xã Hòa Đông
 6. Xã Lạc Hòa
 7. Xã Lai Hòa
 8. Xã Vĩnh Hải
 9. Xã Vĩnh Hiệp
 10. Xã Vĩnh Tân

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 2008, có diện tích 236,29 km2 và dân số 95.178 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã An Hiệp
 3. Xã An Ninh
 4. Xã Hồ Đắc Kiện
 5. Xã Phú Tâm
 6. Xã Phú Tân
 7. Xã Thiện Mỹ
 8. Xã Thuận Hòa

Các phường xã của huyện Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung được thành lập vào năm 2002, có diện tích 264,82 km2 và dân số 58.298 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cù Lao Dung
 2. Xã An Thạnh 1
 3. Xã An Thạnh 2
 4. Xã An Thạnh 3
 5. Xã An Thạnh Đông
 6. Xã An Thạnh Nam
 7. Xã An Thạnh Tây
 8. Xã Đại Ân 1

Các phường xã của huyện Kế Sách

Huyện Kế Sách được thành lập vào năm 1906, có diện tích 352,83 km2 và dân số 149.141 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kế Sách
 2. Thị trấn An Lạc Thôn
 3. Xã An Lạc Tây
 4. Xã An Mỹ
 5. Xã Ba Trinh
 6. Xã Đại Hải
 7. Xã Kế An
 8. Xã Kế Thành
 9. Xã Nhơn Mỹ
 10. Xã Phong Nẫm
 11. Xã Thới An Hội
 12. Xã Trinh Phú
 13. Xã Xuân Hòa

Các phường xã của huyện Long Phú

Huyện Long Phú được thành lập vào năm 1926, có diện tích 263,72 km2 và dân số 94.245 người. Bao gồm 2 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Long Phú
 2. Thị trấn Đại Ngãi
 3. Xã Châu Khánh
 4. Xã Hậu Thạnh
 5. Xã Long Đức
 6. Xã Long Phú
 7. Xã Phú Hữu
 8. Xã Song Phụng
 9. Xã Tân Hưng
 10. Xã Tân Thạnh
 11. Xã Trường Khánh

Các phường xã của huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú được thành lập vào năm 1976, có diện tích 368,19 km2 và dân số 90.515 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
 2. Xã Long Hưng
 3. Xã Hưng Phú
 4. Xã Mỹ Hương
 5. Xã Mỹ Phước
 6. Xã Mỹ Thuận
 7. Xã Mỹ Tú
 8. Xã Phú Mỹ
 9. Xã Thuận Hưng

Các phường xã của huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên được thành lập vào năm 1976, có diện tích 373,71 km2 và dân số 150.151 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỹ Xuyên
 2. Xã Đại Tâm
 3. Xã Gia Hòa 1
 4. Xã Gia Hòa 2
 5. Xã Hòa Tú 1
 6. Xã Hòa Tú 2
 7. Xã Ngọc Đông
 8. Xã Ngọc Tố
 9. Xã Tham Đôn
 10. Xã Thạnh Phú
 11. Xã Thạnh Quới

Các phường xã của huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị được thành lập vào năm 1976, có diện tích 287,47 km2 và dân số 73.589 người. Bao gồm 2 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Lộc
 2. Thị trấn Hưng Lợi
 3. Xã Châu Hưng
 4. Xã Lâm Kiết
 5. Xã Lâm Tân
 6. Xã Thạnh Tân
 7. Xã Thạnh Trị
 8. Xã Tuân Tức
 9. Xã Vĩnh Lợi
 10. Xã Vĩnh Thành

Các phường xã của huyện Trần Đề

Huyện Trần Đề được thành lập vào năm 2009, có diện tích 377,97 km2 và dân số 112.451 người. Bao gồm 2 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trần Đề
 2. Thị trấn Lịch Hội Thượng
 3. Xã Đại Ân 2
 4. Xã Lịch Hội Thượng
 5. Xã Liêu Tú
 6. Xã Tài Văn
 7. Xã Thạnh Thới An
 8. Xã Thạnh Thới Thuận
 9. Xã Trung Bình
 10. Xã Viên An
 11. Xã Viên Bình

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Sóc Trăng được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: