Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Tây Ninh có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 02 Thị xã, 06 Huyện
0

Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia. Với tổng diện tích là 4.041,40 km², xếp thứ 35 toàn quốc. Dân số 1.169.165 người, xếp thứ 36 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 09 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện. Trong đó, huyện Tân Châu có diện tích lớn nhất và thị xã Trảng Bàng có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thị xã Trảng Bàng179.494
2Huyện Gò Dầu153.904
3Huyện Tân Châu153.799
4Huyện Châu Thành141.822
5Thị xã Hoà Thành138.626
6Thành phố Tây Ninh135.254
7Huyện Dương Minh Châu120.042
8Huyện Tân Biên102.991
9Huyện Bến Cầu70.397

Bản đồ các huyện của tỉnh Tây Ninh

Bản đồ các huyện Tây Ninh mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Tây Ninh

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Tây Ninh. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Tây Ninh

Danh sách các phường, xã của tỉnh Tây Ninh

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bạc Liêu có tổng cộng 94 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.

Các phường xã của thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh được thành lập vào năm 2013, có diện tích 139,92 km2 và dân số 135.254 người. Bao gồm 7 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường IV
 5. Phường Hiệp Ninh
 6. Phường Ninh Sơn
 7. Phường Ninh Thạnh
 8. Xã Bình Minh
 9. Xã Tân Bình
 10. Xã Thạnh Tân

Các phường xã của thị xã Hoà Thành

Thị xã Hoà Thành được thành lập vào năm 2020, có diện tích 82,92 km2 và dân số 138.626 người. Bao gồm 4 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hiệp Tân
 2. Phường Long Hoa
 3. Phường Long Thành Bắc
 4. Phường Long Thành Trung 
 5. Xã Long Thành Nam
 6. Xã Trường Đông
 7. Xã Trường Hòa
 8. Xã Trường Tây

Các phường xã của thị xã Trảng Bàng

Huyện Trảng Bàng được thành lập vào năm 2020, có diện tích 340,14 km2 và dân số 179.494 người. Bao gồm 6 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Hòa
 2. Phường An Tịnh
 3. Phường Gia Bình
 4. Phường Gia Lộc
 5. Phường Lộc Hưng
 6. Phường Trảng Bàng
 7. Xã Đôn Thuận
 8. Xã Hưng Thuận
 9. Xã Phước Bình
 10. Xã Phước Chỉ

Các phường xã của huyện Bến Cầu

Huyện Bến Cầu được thành lập vào năm 1959, có diện tích 264 km2 và dân số 70.397 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Bến Cầu
 2. Xã An Thạnh
 3. Xã Lợi Thuận
 4. Xã Long Chữ
 5. Xã Long Giang
 6. Xã Long Khánh
 7. Xã Long Phước
 8. Xã Long Thuận
 9. Xã Tiên Thuận

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1975, có diện tích 580,94 km2 và dân số 141.822 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã An Bình
 3. Xã An Cơ
 4. Xã Biên Giới
 5. Xã Đồng Khởi
 6. Xã Hảo Đước
 7. Xã Hòa Hội
 8. Xã Hòa Thạnh
 9. Xã Long Vĩnh
 10. Xã Ninh Điền
 11. Xã Phước Vinh
 12. Xã Thái Bình
 13. Xã Thanh Điền
 14. Xã Thành Long
 15. Xã Trí Bình

Các phường xã của huyện Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu được thành lập vào năm 1989, có diện tích 435,60 km2 và dân số 120.042 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Dương Minh Châu
 2. Xã Bàu Năng
 3. Xã Bến Củi
 4. Xã Cầu Khởi
 5. Xã Chà Là
 6. Xã Lộc Ninh
 7. Xã Phan
 8. Xã Phước Minh
 9. Xã Phước Ninh
 10. Xã Suối Đá
 11. Xã Truông Mít

Các phường xã của huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu được thành lập vào năm 1955, có diện tích 260 km2 và dân số 153.904 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gò Dầu
 2. Xã Bàu Đồn
 3. Xã Cẩm Giang
 4. Xã Hiệp Thạnh
 5. Xã Phước Đông
 6. Xã Phước Thạnh
 7. Xã Phước Trạch
 8. Xã Thạnh Đức
 9. Xã Thanh Phước

Các phường xã của huyện Tân Biên

Huyện Tân Biên được thành lập vào năm 1949, có diện tích 861 km2 và dân số 102.991 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Biên
 2. Xã Hòa Hiệp
 3. Xã Mỏ Công
 4. Xã Tân Bình
 5. Xã Tân Lập
 6. Xã Tân Phong
 7. Xã Thạnh Bắc
 8. Xã Thạnh Bình
 9. Xã Thạnh Tây
 10. Xã Trà Vong

Các phường xã của huyện Tân Châu

Huyện Tân Châu được thành lập vào năm 1989, có diện tích 1.103,20 km2 và dân số 153.799 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Châu
 2. Xã Suối Dây
 3. Xã Suối Ngô
 4. Xã Tân Đông
 5. Xã Tân Hà
 6. Xã Tân Hiệp
 7. Xã Tân Hòa
 8. Xã Tân Hội
 9. Xã Tân Hưng
 10. Xã Tân Phú
 11. Xã Tân Thành
 12. Xã Thạnh Đông

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Tây Ninh được Banekrvn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: