Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Thái Bình có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố và 07 Huyện

Thái Bình là tỉnh cửa ngõ phía tây nam của vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Tỉnh có tổng diện tích là 1.570,50 km², xếp thứ 54 toàn quốc. Dân số 1.860.447 người, xếp thứ 11 toàn quốc. Về mặt hành chính, Thái Bình được chia thành 08 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 07 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình được chia thành 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện. Trong đó, Huyện Thái Thuỵ có diện tích lớn nhất và có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Thái Thuỵ255.222
2Huyện Hưng Hà253.272
3Huyện Đông Hưng248.434
4Huyện Quỳnh Phụ240.940
5Huyện Vũ Thư227.921
6Huyện Kiến Xương216.682
7Huyện Tiền Hải215.535
8Thành phố Thái Bình206.037

Bản đồ các huyện của tỉnh Thái Bình

Bản đồ các huyện Thái Bình mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Thái Bình

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Thái Bình. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Thái Bình

Danh sách các phường, xã của tỉnh Thái Bình

Dưới 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Thái Bình có tổng cộng 64 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã.

Các phường xã của thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình được thành lập vào năm 2004, có diện tích 67,71 km2 và dân số 206.037 người. Bao gồm 10 phường và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bồ Xuyên
 2. Phường Đề Thám
 3. Phường Hoàng Diệu
 4. Phường Kỳ Bá
 5. Phường Lê Hồng Phong
 6. Phường Phú Khánh
 7. Phường Quang Trung
 8. Phường Tiền Phong
 9. Phường Trần Hưng Đạo
 10. Phường Trần Lãm 
 11. Xã Đông Hoà
 12. Xã Đông Mỹ
 13. Xã Đông Thọ
 14. Xã Phú Xuân
 15. Xã Tân Bình
 16. Xã Vũ Chính
 17. Xã Vũ Đông
 18. Xã Vũ Lạc
 19. Xã Vũ Phúc

Các phường xã của huyện Đông Hưng

Huyện Đông Hưng được thành lập vào năm 1969, có diện tích 192 km2 và dân số 248.434 người. Bao gồm 1 thị trấn và 37xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đông Hưng
 2. Xã An Châu
 3. Xã Chương Dương
 4. Xã Đô Lương
 5. Xã Đông Á
 6. Xã Đông Các
 7. Xã Đông Cường
 8. Xã Đông Dương
 9. Xã Đông Động
 10. Xã Đông Hoàng
 11. Xã Đông Hợp
 12. Xã Đông Kinh
 13. Xã Đông La
 14. Xã Đông Phương
 15. Xã Đông Quan
 16. Xã Đông Quang
 17. Xã Đông Sơn
 18. Xã Đông Tân
 19. Xã Đông Vinh
 20. Xã Đông Xá
 21. Xã Đông Xuân
 22. Xã Hà Giang
 23. Xã Hồng Bạch
 24. Xã Hồng Giang
 25. Xã Hồng Việt
 26. Xã Hợp Tiến
 27. Xã Liên Giang
 28. Xã Liên Hoa
 29. Xã Lô Giang
 30. Xã Mê Linh
 31. Xã Minh Phú
 32. Xã Minh Tân
 33. Xã Nguyên Xá
 34. Xã Phong Châu
 35. Xã Phú Châu
 36. Xã Phú Lương
 37. Xã Thăng Long
 38. Xã Trọng Quan

Các phường xã của huyện Hưng Hà

Huyện Hưng Hà được thành lập vào năm 1969, có diện tích 426,49 km2 và dân số 253.272 người. Bao gồm 2 thị trấn và 33 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hưng Hà
 2. Thị trấn Hưng Nhân
 3. Xã Bắc Sơn
 4. Xã Canh Tân
 5. Xã Chí Hòa
 6. Xã Chi Lăng
 7. Xã Cộng Hòa
 8. Xã Dân Chủ
 9. Xã Điệp Nông
 10. Xã Đoan Hùng
 11. Xã Độc Lập
 12. Xã Đông Đô
 13. Xã Duyên Hải
 14. Xã Hòa Bình
 15. Xã Hòa Tiến
 16. Xã Hồng An
 17. Xã Hồng Lĩnh
 18. Xã Hồng Minh
 19. Xã Hùng Dũng
 20. Xã Kim Trung
 21. Xã Liên Hiệp
 22. Xã Minh Hòa
 23. Xã Minh Khai
 24. Xã Minh Tân
 25. Xã Phúc Khánh
 26. Xã Tân Hòa
 27. Xã Tân Lễ
 28. Xã Tân Tiến
 29. Xã Tây Đô
 30. Xã Thái Hưng
 31. Xã Thái Phương
 32. Xã Thống Nhất
 33. Xã Tiến Đức
 34. Xã Văn Cẩm
 35. Xã Văn Lang

Các phường xã của huyện Kiến Xương

Huyện Kiến Xương được thành lập vào năm 1980, có diện tích 199,2 km2 và dân số 216.682 người. Bao gồm 1 thị trấn và 32 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kiến Xương
 2. Xã An Bình
 3. Xã Bình Định
 4. Xã Bình Minh
 5. Xã Bình Nguyên
 6. Xã Bình Thanh
 7. Xã Đình Phùng
 8. Xã Hòa Bình
 9. Xã Hồng Thái
 10. Xã Hồng Tiến
 11. Xã Lê Lợi
 12. Xã Minh Quang
 13. Xã Minh Tân
 14. Xã Nam Bình
 15. Xã Nam Cao
 16. Xã Quang Bình
 17. Xã Quang Lịch
 18. Xã Quang Minh
 19. Xã Quang Trung
 20. Xã Quốc Tuấn
 21. Xã Tây Sơn
 22. Xã Thanh Tân
 23. Xã Thượng Hiền
 24. Xã Trà Giang
 25. Xã Vũ An
 26. Xã Vũ Bình
 27. Xã Vũ Công
 28. Xã Vũ Hòa
 29. Xã Vũ Lễ
 30. Xã Vũ Ninh
 31. Xã Vũ Quý
 32. Xã Vũ Thắng
 33. Xã Vũ Trung

Các phường xã của huyện Quỳnh Phụ

Huyện Quỳnh Phụ được thành lập vào năm 1969, có diện tích 209,6 km2 và dân số 240.940 người. Bao gồm 2 thị trấn và 35 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quỳnh Côi
 2. Thị trấn An Bài
 3. Xã An Ấp
 4. Xã An Cầu
 5. Xã An Đồng
 6. Xã An Dục
 7. Xã An Hiệp
 8. Xã An Khê
 9. Xã An Lễ
 10. Xã An Mỹ
 11. Xã An Ninh
 12. Xã An Quý
 13. Xã An Thái,
 14. Xã An Thanh
 15. Xã An Tràng
 16. Xã An Vinh
 17. Xã An Vũ
 18. Xã Châu Sơn
 19. Xã Đông Hải
 20. Xã Đồng Tiến
 21. Xã Quỳnh Bảo
 22. Xã Quỳnh Giao
 23. Xã Quỳnh Hải
 24. Xã Quỳnh Hoa
 25. Xã Quỳnh Hoàng
 26. Xã Quỳnh Hội
 27. Xã Quỳnh Hồng
 28. Xã Quỳnh Hưng
 29. Xã Quỳnh Khê
 30. Xã Quỳnh Lâm
 31. Xã Quỳnh Minh
 32. Xã Quỳnh Mỹ
 33. Xã Quỳnh Ngọc
 34. Xã Quỳnh Nguyên
 35. Xã Quỳnh Thọ
 36. Xã Quỳnh Trang
 37. Xã Quỳnh Xá

Các phường xã của huyện Thái Thụy

Huyện Thái Thụy được thành lập vào năm 1969, có diện tích 256,83 km2 và dân số 255.222 người. Bao gồm 1 thị trấn và 35 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Diềm Điền
 2. Xã An Tân
 3. Xã Dương Hồng Thủy
 4. Xã Dương Phúc
 5. Xã Hòa An
 6. Xã Hồng Dũng
 7. Xã Mỹ Lộc
 8. Xã Sơn Hà
 9. Xã Tân Học
 10. Xã Thái Đô
 11. Xã Thái Giang
 12. Xã Thái Hưng
 13. Xã Thái Nguyên
 14. Xã Thái Phúc
 15. Xã Thái Thịnh
 16. Xã Thái Thọ
 17. Xã Thái Thượng
 18. Xã Thái Xuyên
 19. Xã Thuần Thành
 20. Xã Thụy Bình
 21. Xã Thụy Chính
 22. Xã Thụy Dân
 23. Xã Thụy Duyên
 24. Xã Thụy Hải
 25. Xã Thụy Hưng
 26. Xã Thụy Liên
 27. Xã Thụy Ninh
 28. Xã Thụy Phong
 29. Xã Thụy Quỳnh
 30. Xã Thụy Sơn
 31. Xã Thụy Thanh
 32. Xã Thụy Trình
 33. Xã Thụy Trường
 34. Xã Thụy Văn
 35. Xã Thụy Việt
 36. Xã Thụy Xuân

Các phường xã của huyện Tiền Hải

Huyện Tiền Hải được thành lập vào năm 1828, có diện tích 226 km2 và dân số 215.535 người. Bao gồm 1 thị trấn và 31 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tiền Hải
 2. Xã An Ninh
 3. Xã Bắc Hải
 4. Xã Đông Cơ
 5. Xã Đông Hoàng
 6. Xã Đông Lâm
 7. Xã Đông Long
 8. Xã Đông Minh
 9. Xã Đông Phong
 10. Xã Đông Quý
 11. Xã Đông Trà
 12. Xã Đông Trung
 13. Xã Đông Xuyên
 14. Xã Nam Chính
 15. Xã Nam Cường
 16. Xã Nam Hà
 17. Xã Nam Hải
 18. Xã Nam Hồng
 19. Xã Nam Hưng
 20. Xã Nam Phú
 21. Xã Nam Thanh
 22. Xã Nam Thắng
 23. Xã Nam Thịnh
 24. Xã Nam Trung
 25. Xã Phương Công
 26. Xã Tây Giang
 27. Xã Tây Lương
 28. Xã Tây Ninh
 29. Xã Tây Phong
 30. Xã Tây Tiến
 31. Xã Vân Trường
 32. Xã Vũ Lăng

Các phường xã của huyện Vũ Thư

Huyện Vũ Thư được thành lập vào năm 1969, có diện tích 195,2 km2 và dân số 227.921 người. Bao gồm 1 thị trấn và 29 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vũ Thư
 2. Xã Bách Thuận
 3. Xã Đồng Thanh
 4. Xã Dũng Nghĩa
 5. Xã Duy Nhất
 6. Xã Hiệp Hòa
 7. Xã Hòa Bình
 8. Xã Hồng Lý
 9. Xã Hồng Phong
 10. Xã Minh Khai
 11. Xã Minh Lãng
 12. Xã Minh Quang
 13. Xã Nguyên Xá
 14. Xã Phúc Thành
 15. Xã Song An
 16. Xã Song Lãng
 17. Xã Tam Quang
 18. Xã Tân Hòa
 19. Xã Tân Lập
 20. Xã Tân Phong
 21. Xã Trung An
 22. Xã Tự Tân
 23. Xã Việt Hùng
 24. Xã Việt Thuận
 25. Xã Vũ Đoài
 26. Xã Vũ Hội
 27. Xã Vũ Tiến
 28. Xã Vũ Vân
 29. Xã Vũ Vinh
 30. Xã Xuân Hòa

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Thái Bình được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: