Diamond Box: Phân biệt BMBMUSK, MDB nft Radio Caca

Diamond Box là NFT dễ nhầm lẫn nhất của RACA. Có tất cả 3 loại Diamond Box là hộp kim cương đen, hộp kim cương vàng, hộp kim cương tím. Chúng có tên hoàn toàn giống nhau, chỉ được phân biệt qua hình ảnh.

Diamond Box RACA NFT là gì?

Diamond Box hay hộp kim cương là NFT do Radio Caca phát hành. Có 3 loại hộp kim cương: hộp kim cương vàng, hộp kim cương tím, hộp kim cương đen. Cả 3 loại đều có tên chung là Diamond Box, chỉ phân biệt được bằng hình ảnh nên rất dễ nhầm lẫn. Anh em cũng dễ nhầm Diamond Box và Yellow, Purple, Black Diamond.

BMBMUSK là gì

Diamond Box như hình đươc gọi là hộp kim cương đen. Tên hiển thị: Diamond Box, chỉ có thể phân biệt với hộp kim cương vàng, hộp kim cương tím dựa trên hình ảnh. Hộp kim cương đen đang được đấu giá và rao bán trên BinanceNFT hoặc mua trên chợ RACA trong mục BMBMUSK.

Thông tin chung

Công dụng

BMBMUSK có thể dùng để farm đất. Cụ thể như sau:

  • 10 BMBMUSK farm 1 Metamon State land trong 12 tháng;
  • 5 BMBMUSK farm 1 Metamon State land trong 20 tháng;
  • 3 BMBMUSK farm 1 Metamon State land trong 36 tháng.

Hoặc claim ra: 1000 RACA, 01 Black Diamond, 01 Dragon Fruit Dog (Thanh Long tên cũ là Baby Kiss-up). Để claim, bạn vào Marketplace của Radio Caca mục My Artworks chọn Claim.

Lưu ý là farm rồi Claim được. Claim rồi sẽ không farm được nữa. Hộp kim cương đên bị lỗi hiển thị trên chợ BinanceNFT. Anh em mới rất dễ hiểu lầm là hộp mù mua với mức giá cao. Hình bên dưới, cả 2 đều là BMBMUSK

MDB – Hộp kim cương vàng

Diamond Box có hình như ảnh là hộp kim cương vàng. Chỉ có thể phân biệt với hộp kim cương đen, hộp kim cương tím dựa trên hình ảnh. Dùng để claim ra Yellow Diamond. Có thể mua trong mục Diamond Avatar trên chợ RACA.

Thông tin chung

Công dụng

Hầu hết hộp kim cương vàng claim ra Yellow Diamond. Một tỷ lệ rất rất thấp ra các NFT hiếm có giá trị cao. Để claim, bạn vào Marketplace của Radio Caca mục My Artworks chọn Claim.

MDB – Hộp kim cương tím

Diamond Box có hình như ảnh là hộp kim cương tím. Chỉ có thể phân biệt với hộp kim cương đen, hộp kim cương vàng dựa trên hình ảnh. Dùng để claim ra Purple Diamond. Có thể mua trong mục Diamond Avatar trên chợ RACA.

Thông tin chung

Công dụng

Hầu hết hộp kim cương tím claim ra Purple Diamond. Một tỷ lệ rất rất thấp ra các NFT hiếm có giá trị cao. Để claim, bạn vào Marketplace của Radio Caca mục My Artworks chọn Claim.

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: