Bản mẫu dịch giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang tiếng Anh

Nhà nước ban hành rất nhiều mẫu giấy chứng nhận kết hôn hay còn gọi là mẫu đăng ký kết hôn. Với mỗi form mẫu bản chính là mẫu bản sao tương ứng. Trong nội dung bài này, Chứng minh tài chính SG xin giới thiệu hầu hết các mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng Anh từ năm 1996 đến nay.

Mẫu dịch giấy đăng ký kết hôn sang tiếng anh

Các mẫu giấy đăng ký kết hôn: TP/HT6-1996; TP/HT-1999; BTP/HT-2006; TP/HT 2010; Mẫu mới nhất từ năm 2015 trở đi.

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT6-1996

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form 1996-TP/HT6 bản chính

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT-1999 

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form TP/HT-1999-B2

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form BTP/HT-2006

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2006-KH.1 bản chính

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form BTP/HT-2006 (bản sao)

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2006-KH.1 bản sao

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT-2010

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2010-KH.2

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form năm 2015 trở đi

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form 2015 bản chính

Thông thường giấy tờ pháp lý cá nhân cần dịch thuật công chứng. Trường hợp chỉ cần dịch thuật sang tiếng Anh, bạn download mẫu biểu về và điền thông tin của mình vào là xong. Mọi đóng góp vui lòng liên hệ email: info@bankervn.com

Bản mẫu dịch giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang tiếng Anh
5 (100%) 4 vote[s]