Bản mẫu dịch giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang tiếng Anh

Nhà nước Việt Nam ban hành rất nhiều mẫu giấy chứng nhận kết hôn hay còn gọi là mẫu đăng ký kết hôn. Với mỗi form mẫu bản chính là mẫu bản sao tương ứng. Trong nội dung bài này, Bankervn xin giới thiệu hầu hết các mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng Anh từ năm 1996 đến nay.

Mẫu dịch giấy đăng ký kết hôn sang tiếng anh

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT6-1996

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form 1996-TP/HT6 bản chính

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT-1999 

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form TP/HT-1999-B2

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form BTP/HT-2006

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2006-KH.1 bản chính

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form BTP/HT-2006 (bản sao)

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2006-KH.1 bản sao

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form TP/HT-2010

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form BTP/HT-2010-KH.2

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn: Form năm 2015 trở đi

Download mẫu: tải về

mẫu dịch giấy chứng nhận kết hôn sang tiếng anh: form 2015 bản chính

Lời kết

Trên đây là tất cả các mẫu dịch giấy đăng ký kết hôn theo các form được chính phủ ban hành từ 1996 đến nay. Thường được dùng trong thủ tục xin visa đi nước ngoài. Nếu bạn đang cần tìm một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ, hãy liên hệ Bankervn theo hotline 0903752405, hoặc đăng ký tư vấn tại: Dịch vụ VisaDịch vụ Dịch thuật Công chứng.

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: