Bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh

Từ trước 1975 đến nay, Nhà nước ban hành rất nhiều biểu mẫu giấy khai sinh như: Form TP/HT, TP/HT-1999-A, Form TP/HT-2010-KS.1… Tương ứng với đó là các bản dịch thuật khác nhau. Ở nội dung bài này, Bankervn xin chia sẻ một số bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh phổ biến nhất. Dùng để nộp hồ sơ xin visa, xin giấy nhập học hoặc làm các thủ tục pháp lý với cơ quan nước ngoài.

Tổng hợp một số mẫu dịch thuật giấy khai sinh

Giấy khai sinh tiếng anh là gì?

Giấy khai sinh dịch sang tiếng Anh là Birth certificate. Tương ứng có 3 thể thức là bản chính, bản trích lục và bản sao.

  • Bản chính – giấy khai sinh: Original – Birth certificate
  • Bản sao – giấy khai sinh: The Copy – Birth certificate
  • Bản trích lục – giấy khai sinh: Duplicate – Birth certificate

Mẫu dịch giấy khai sinh Form khoảng những năm 1975-1980

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form 1975-1980

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form HT3/P3 khoảng trước năm 1990

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form TP/HT2 khoảng những năm 1990

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT2

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form HT2/P3 khoảng những năm 1990

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh FormHT2/P3

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch bản sao giấy khai sinh Form TP/HT–1999-A.2

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT–1999-A.2.a

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch tiếng Anh  bản chính giấy khai sinh Form TP/HT-2010-KS.1

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT–2010-KS1

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch tiếng Anh  bản sao giấy khai sinh Form TP/HT-2010-KS.1a

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT–2010-KS.1a

Download mẫu: tải về

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

Download mẫu: tải về

Lời kết

Bản dịch thuật này chỉ đáp ứng các đơn vị yêu cầu dịch thuật không cần công chứng. Trường hợp yêu cầu bản dịch thuật công chứng tư pháp, cần sử dụng dịch vụ dịch thuật tại đây. Nếu bạn đang chuẩn bị hồ sơ xin visa và cần sự hỗ trợ của một công ty chuyên nghiệp, hãy liên hệ Bankervn theo hotline 0903752405 hoặc đăng ký tư vấn tại Dịch vụ Visa Trọn gói.

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: