Bản mẫu dịch tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng Anh

Tờ khai thuế giá trị gia tăng là một giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ chứng minh thu nhập (chứng minh công việc) của chủ doanh nghiệp. Khi xin visa, giấy tờ này cần dịch sang tiếng anh. Dịch vụ chứng minh tài chính SG xin chia sẻ 02 bản mẫu dịch tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng Anh

Lưu ý: hồ sơ có thể chỉ cần dịch thuật hoặc dịch thuật công chứng. Trường hợp cần dịch thuật công chứng, vui lòng tham khảo bảng phí tại đây

Mẫu dịch thuật tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng Anh 01

Dowload: Tải về

mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng tiếng Anh 01 tờ 1

mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng tiếng Anh 01 tờ 2

Mẫu dịch thuật tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng Anh 02

Dowload: Tải về

Bản mẫu dịch tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng anh 02

Bản mẫu dịch tờ khai thuế giá trị gia tăng sang tiếng Anh
5 (100%) 2 vote[s]