DING NFT RACA

Lấy cảm hứng từ câu nói “I want to put a ding in the Universe” của Steve Jobs

DING là gì?

DING là NFT do Radio Caca phát hành để kỷ niệm 10 năm ngày mất của Steve Jobs (05/10/2011-05/10/2021). Theo thông tin của RACA, sắp tới chưa có kế hoạch sử dụng DING. NFT này hiện tại chỉ có tác dụng làm đồ lưu niệm cho các bộ sưu tập.

11.227 DING NFT đã được phân phối đến các holder NFT RACA. Trong đó: 1227 DING NFT airdrop cho các holder hộp mẹ. 10.000 DING còn lại được bán trên Marketplace của RACA. Số còn lại sẽ được phân phối qua các sự kiện Marketing.

Let’s make a ding in the Metaverse

Steve Jobs đã mang đến thế giới công nghệ cuộc cách mạng. Sự sáng tạo vượt qua mọi giới hạn và tầm nhìn của Steve đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. “I want to put a ding in the Universe” là câu nói rất nổi tiếng của ông. Chúng ta, những người đi sau hãy viết lên một câu chuyện kỳ diệu Metaverse: “I want to put a ding in the Metaverse”

DING NFT RACA là gì?

Thông tin chung

Mua ở đâu

Bạn có thể giao dịch mua bán NFT DING trên chợ Marketplace của RACA trong mục DING

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: