Dragon Fruit Dog NFT RACA

Dragon Fruit Dog là gì?

Dragon Fruit Dog là NFT do Radio Caca phát hành. Sẽ đổi thành thú nuôi trên vũ trụ thực tế ảo The Universal Metaverse. Lúc đầu có tên gọi là Baby Kiss-up, sau khi khảo sát cộng đồng mới đổi tên thành Dragon Fruit Dog. Cộng đồng Việt Nam còn gọi là “Thanh Long”

Dragon Fruit Dog là gì

Thông tin chung

  • Tên: Dragon Fruit Dog
  • Ký hiệu: chưa có thông tin
  • Tổng cung: 21400 (AMA ngày 16/12)
  • Token: chưa có thông tin

Mua ở đâu

Thanh Long thường được mua trên chợ Marketplace của Raca trong mục Dragon Fruit Dog. Hoặc claim BMBMUSK

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

 

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: