Lệ phí xin visa Mỹ sẽ tăng từ 30/05/2023

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định tăng mức phí xử lý hồ sơ đối với một số loại thị thực không định cư (NIV) từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Tổng lãnh sự quán Mỹ thông báo

Tăng phí lãnh sự với visa không định cư Mỹ

Cụ thể, phí xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các loại thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi sẽ tăng từ $160 lên $185. Phí xin thị thực một số loại diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) sẽ tăng từ $190 lên $205. Các diện thị thực doanh nhân, nhà đầu tư, và đương đơn xin thị thực theo hiệp ước thuộc diện chuyên môn đặc biệt (diện E) sẽ tăng từ $205 lên $315.

Tỷ giá USD và VNĐ do Đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng hiện tại là 24.000đ

Các khoản phí lãnh sự khác vẫn giữ nguyên, bao gồm phí miễn trừ quy định bắt buộc hoàn tất hai năm lưu trú dành cho một số diện chương trình trao đổi. Đương đơn đã đóng phí xin thị thực hiện vẫn còn hạn, nhưng chưa tham gia phỏng vấn hoặc đang chờ xử lý hồ sơ sẽ không phải đóng thêm khoản phí nào.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định vai trò quan trọng của lưu thông quốc tế đối với Mỹ và mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam. Việc tăng phí thị thực không định cư được tính toán theo chi phí thực tế của việc cung cấp các dịch vụ thị thực không định cư trên toàn thế giới và được ấn định sau khi tiến hành một nghiên cứu thường niên về chi phí các dịch vụ này. Lần cập nhật phí gần nhất cho hầu hết các loại thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh là năm 2012, và đối với một số loại thị thực khác là năm 2014.

Nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: