Nhật Bản thay đổi bảng lệ phí visa và dịch vụ lãnh sự

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo thay đổi bảng lệ phí xin visa và các dịch vụ lãnh sự. Bảng phí được tính bằng VNĐ và áp dụng từ ngày 01/04/2023.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Bảng lệ phí xin visa Nhật Bản

Loại visaẤn ĐộCác nước còn lại
Thị thực nhập cảnh 1 lần140.000520.000
Thị thực nhập cảnh nhiều lần140.0001.030.000
Thị thực quá cảnh10.000120.000
Gia hạn giấy phép tái nhập520.000

Hộ chiếu Nhật Bản

Loại dịch vụThông thườngCó hộ chiếu

Mất hiệu lực

Hộ chiếu phổ thông loại 10 năm2.760.0003.790.000
Hộ chiếu phổ thông loại 05 năm1.900.0002.930.000
HCPT 05 năm cho trẻ em dưới 12 tuổi1.030.0002.070.000
Các loại khác:

Hộ chiếu giới hạn, thay đổi thông tin…

1.030.0002.070.000
Bổ sung nơi đến cho hộ chiếu phổ thông280.000
Giấy thông hành về nước430.000

“Hộ chiếu mất hiệu lực chưa cấp phát” là trường hợp khi một hộ chiếu đã được cấp nhưng chưa được đương đơn đến nhận trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp. Khi đó, hộ chiếu sẽ mất hiệu lực. Nếu sau đó đương đơn muốn xin cấp lại hộ chiếu mới trong vòng 5 năm, lệ phí sẽ cao hơn so với lệ phí thông thường.

Chứng thực, hợp thức hóa giấy tờ

Loại chứng nhậnPhí
Chứng nhận lưu trú210.000
Chứng nhận thông tin nhân thân:

-Giấy khai sinh, Giấy độc thân, Giấy chứng tử…

210.000
Chứng nhận chữ ký hoặc con dấu của:

-Cơ quan hành chính nhà nước Nhật Bản

780.000
Chứng nhận chữ ký hoặc con dấu của

-Cá nhân hoặc các tổ chức khác, trường đại học…

290.000
Các loại chứng nhận khác:

-Chứng nhận sở hữu hộ chiếu, bằng lái xe Nhật Bản…

360.000

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: