Farm Potion, Diamond Box, Metamon và Kiss-up-Dog cho USM Metaverse

Bài viết được dịch từ bài Farming plans inside the USM Metaverse for Potions, Diamonds, Metamon, and Kiss-up Dogs. Đăng trên medium Radio Caca ngày 02/11/2021

Farm vật liệu USM Metaverse

Các trung tâm triển lãm, phòng trưng bày, cửa hàng, nhà hàng và các toàn nhà sẽ được xây dựng trên The Universal Metaverse. Để xây chúng cần các loại vật liệu phân chia theo độ hiếm N, R, SR và SSR. Có thể mua vật liệu trên chợ RACA hoặc farm: Potion, Diamond Box, Metamon level 60 và Kiss-up-Dog level 60.

 • Super Super Rare Metamon level 60 và Kiss-up-Dog SSR level 60: farm vật liệu SSR
 • Super Rare Metamon SR level 60, Kiss-up-Dog SR level 60 và Purple Diamond: farm vật liệu SR
 • Rare Metamon level 60 và  Kiss-up-Dog R level 60: farm vật liệu R
 • Potion, Yellow Diamond, Black Diamond và Metamon N level 60: farm vật liệu N

Nguồn cung Potion chưa được xác định. Chúng tôi sẽ đưa ra con số hợp lý sau.

Quyền lợi MPB

 • MPB có thể tham gia airdrop vật liệu N.
 • 1000 vật liệu R, 100 SR, 10 SSR  sẽ được airdrop cho 5800 MPB. Riêng MPB số 1000 – 1199 sẽ không nhận đươc airdrop. Chúng tôi sẽ trao cho họ những quyền lợi khác nếu/khi CAA và Maye Musk yêu cầu. 
 • Mỗi MPB chắc chắn nhận được 10 vùng đất. Không nhận được “Wood Rare”. Có thể không có “Wood Rare”. Kế hoạch về Vật liệu trên USM vẫn đang được phát triển.

Yellow Diamond 

Yellow Diamond NFT RACA là gì

Metamon R từ cấp 1 đến cấp 60, mỗi lần tăng cấp cần có 1 Yellow Diamond. Một Metamon R sẽ cần 59 Yellow Diamond để tăng cấp từ cấp 1 lên cấp 60. 20.000 Metamon R sẽ cần 1.180.000 Yellow Diamond. 

Tổng nguồn cung Yellow Diamond là 1.000.000. Thiếu 180.000 Yellow Diamond.

Purple Diamond

Purple Diamond NFT RACA là gì

Với Metamon SR và SSR từ cấp 1 đến cấp 60, mỗi lần lên cấp sẽ tốn 1 Purple Diamond. 200 SR Metamon và 20 SSR Metamon sẽ cần 12,980 Purple Diamond.

Tổng nguồn cung Purple Diamond là 20.000. Bên cạnh tính năng farm nguyên liệu SR, mỗi Purple Diamond có thể đổi thành một chiếc mô tô trong USM Metaverse.

Black Diamond

Black Diamond NFT RACA là gì

Kiss-up-dog R, SR và SSR từ cấp 0 đến cấp 19, mỗi lần tăng cấp cần 1 Black Diamond; từ cấp 20 đến cấp 60, mỗi lần tăng cấp cần 2 Black Diamond.

Để tăng cấp cho Kiss-up-dog  từ cấp 0 đến cấp 60 sẽ tốn 100 Black Diamond. Có 10.000 Kiss-up-dog R, 149 Kiss-up-dog SR và Kiss-up-dog SSR. Chúng cần 10150 * 100 = 1,015,000 Black Diamond.

Tổng nguồn cung cấp Black Diamond là 1.000.000. Sẽ thiếu 15.000. Trên thực tế, một số Black Diamond sẽ được stake để farm. Sự thiếu hụt dự kiến ​​lớn hơn 15.000.

Kế hoạch farm Metamon State Land

USM Metaverse sẽ có 1.000.000 mảnh đất. Tổng nguồn cung đất của Metamon State Land sẽ được xác định sau

Kế hoạch farm Metamon State Land cho MML đã triển khai từ ngày 13/09/2021

 • 1 MML farm 1 Metamon State Land trong 12 tháng.
 • 3 MML  farm 1 Metamon State Land trong 3 tháng.

Kế hoạch farm Metamon State Land cho BMBMUSK như sau

 • 10 BMBMUSK farm 1 Metamon State Land trong 12 tháng.
 • 5 BMBMUSK farm 1 Metamon State Land trong 20 tháng.
 • 3 BMBMUSK farm 1 Metamon State Land trong 36 tháng.

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: